Genel Bilgiler

Biyografi

Dr. Kemal Aka, akademik kariyerine 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2019 yılında "Türkiye'de Tasarrufun Belirleyicileri ve Finansal Sistem İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü kadrosuna  Dr. Öğr. Üyesi atanan Aka, halihazırda Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Lisans düzeyinde İktisada Giriş, Para Politikası ve Ekonomik Sistemler dersleri veren Dr. Aka’nın ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Bölüm
Sermaye Piyasası Bölümü
Ana Bilim Dalı
Sermaye Piyasası Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
kemal.aka@marmara.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/kemal.aka
Posta Adresi
kemal.aka@marmara.edu.tr