General Information

Biography

Dr. Kemal Aka, akademik kariyerine 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2019 yılında "Türkiye'de Tasarrufun Belirleyicileri ve Finansal Sistem İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü kadrosuna  Dr. Öğr. Üyesi atanan Aka, halihazırda Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Lisans düzeyinde İktisada Giriş, Para Politikası ve Ekonomik Sistemler dersleri veren Dr. Aka’nın ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Institutional Information

Unit
School of Banking and Insurance
Department
Capital Markets
Program
Department of Capital Markets

Contact

Email
kemal.aka@marmara.edu.tr
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/kemal.aka
Address
kemal.aka@marmara.edu.tr