Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Management of Phimosis Seen After Circumcision with Thermocautery

UROLOGY JOURNAL, cilt.17, sa.1, ss.50-54, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cutaneous metastasis in prostate cancer: Two cases with similar clinical findings

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, cilt.14, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Development of a quality of life scale specific for patients with benign prostatic hyperplasia

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.45, sa.2, ss.339-346, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Can Reproductive Characteristics Predict Bladder Cancer in Women with Haematuria?

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, sa.9, ss.5107-5110, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Maximum Voided Volume on Response to Desmopressin Therapy in Children with Enuresis

JOURNAL OF NIPPON MEDICAL SCHOOL, cilt.79, sa.4, ss.255-258, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

BPH How useful is a visual prostate symptom score for patients?

NATURE REVIEWS UROLOGY, cilt.8, sa.10, ss.536-537, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Penetrating external genital trauma: A 30-year single institution experience - Comment

JOURNAL OF UROLOGY, cilt.180, sa.1, ss.195-196, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tartişmali Olgu

Turk Uroloji Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.74-76, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Isolated congenital urethrocutaneous fistula

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, cilt.12, sa.4, ss.417-418, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of extracorporeal shock waves on the rat Achilles tendon: is there a critical dose for tissue injury?

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.124, sa.9, ss.631-635, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of extracorporeal shock waves on a rat model of injury to tendo Achillis - A histological and biomechanical study

JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME, sa.4, ss.613-618, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Extensive cutaneous metastasis of transitional cell carcinoma of the bladder

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, cilt.10, sa.2, ss.103-104, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The efficacy of neoadjuvant chemotherapy in invasive bladder cancer.

International urology and nephrology, cilt.33, ss.49-52, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of tumor invasion to muscularis mucosae- vascular plexus on patient outcome in pT1 bladder urothelial carcinoma

ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA E ANDROLOGIA, cilt.92, sa.3, ss.239-243, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ratlarda Yaşlanmanın Mesane Fonksiyonları Üzerinde Oluşturduğu Değişikliklerin İncelenmesi

Yeni Üroloji Dergisi, cilt.15, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testis kanserinde evreleme ve prognostik siniflama.

Kanser Gündemi, cilt.8, sa.2, ss.19-23, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Contemporary Trends in Adjuvant and Neoadjuvant Treatment for Renal Cell Carcinoma

UROONKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF UROONCOLOGY, cilt.17, sa.3, ss.98-104, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Clinical Case Discussion: Bilateral Synchronous Testicular Cancer and Organ-sparing Surgery

EUROPEAN UROLOGY FOCUS, cilt.4, sa.5, ss.737-739, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil Disfonksiyonda Hedefe Yönelik Tedaviler

ÜCD Güncelleme Serileri, cilt.7, sa.1, ss.11-20, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Prostatic Carcinosarcoma: A Case Report

UROONKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF UROONCOLOGY, cilt.16, sa.2, ss.67-69, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Değişici epitel dışı mesane kanserlerinde tedavide faklılıklar var mı

Kanser Gündemi, cilt.4, sa.4, ss.117-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Hormonal Therapy on Quality of Life in Prostate Cancer

UROONKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF UROONCOLOGY, cilt.14, sa.4, ss.317-320, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Efficacy of Early Mobilization after Urologic Radical Surgery

UROONKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF UROONCOLOGY, cilt.14, sa.4, ss.324-326, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Robotik Prostatektomi: Yaşam Kalitesi Açısından Avantaj Sağlıyor mu?

Üroonkoloji Bülteni, sa.13, ss.241-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Case report: Large adrenal ganglioneuroma

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS, cilt.5, ss.253-255, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective evaluation of the efficiency of antibiotic prophylaxis before cystoscopy

Indian J Urol, cilt.25, ss.203-206, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzce’de ilkokul çağı çocuklarda enürezis noktürna prevalansı

Türk Üroloji Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.179-183, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benign Prostat Hiperplazisinin Tedavisinde Transüretral Elektrovaporizasyonun Etkinliği

Üroloji Bült., cilt.12, ss.77-80, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prostat saturasyon biyopsisi yapılmalı mı?

14.Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2019

PS 59 Üreteral double j stentlerde bakteri kolonızasyonu anlamlı mıdır ve önceden tahmin edilebilir mi

4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Mart 2016, ss.171-172

HIGH POWER DIODE 980 LASER VAPORISATION OF THE PROSTATE: PRELIMINARY RESULTS OF THE "LIFE" PROCEDURE

104th Annual Meeting of the American-Urological-Association, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 30 Nisan 2009, cilt.181, ss.557 identifier

Management of erectile dysfunction after radical treatment of prostate cancer

2nd Congress of the Balkan-Union-of-Oncology, İzmir, Türkiye, 10 - 14 Eylül 1998, ss.233-240 identifier

Role of DRE, PSA, and Gleason score in the prediction of extracapsular disease

6th Congress of the Mediterranean-Urological-Association, Cairo, Mısır, 6 - 09 Eylül 1999, ss.13-17 identifier

Place of combination treatment in the management of locally advanced prostate cancer

2nd Congress of the Balkan-Union-of-Oncology, İzmir, Türkiye, 10 - 14 Eylül 1998, ss.285-290 identifier

Treatment philosophy of superficial bladder cancer

2nd Congress of the Balkan-Union-of-Oncology, İzmir, Türkiye, 10 - 14 Eylül 1998, ss.215-220 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Kasa İnvaze Mesane Kanseri

Ürolojik Cerrahi Kitabı, Hasan Sekan Doğan, Muhammed Şahin Bağbancı, Önder Çınar, Mehmet Necmettin Mercimek,, Editör, Galenos, ss.1093-1120, 2020

Prostat kanserinde tedavi sonrası evrelere göre izlem prensipleri

Üroonkoloji Kitabı, ABDURRAHİM HALUK ÖZEN, NİYAZİ LEVENT TÜRKERİ, AHMET ÇAĞ ÇAL, MEHMET YAŞAR BEDÜK, FEHMİ NARTER, Editör, Üroonkoloji Derneği - Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, ss.1021-1030, 2017