Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Magnetic Measurement System and Identification Method for Buried Magnetic Materials Within Wet and Dry Soils

IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, cilt.54, sa.3, ss.1803-1811, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design and Experimental Analysis of Rail Type Electromagnetic Weapons Systems

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.127, sa.4, ss.1150-1155, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis of load taps changer performance under balanced supply using simulation and experimental results

Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, cilt.30, ss.725-728, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis of Tendencies in WEB Based Technology Education of Undergraduate Students in Turkey

TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM, cilt.6, sa.4, ss.1008-1015, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Magnetic Analysis of Modified-Rotor Switched Reluctance Motor

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, sa.9, ss.21-26, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ELECTRIC ENERGY LOAD FORECASTING USING ANFIS AND ARMA METHODS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.3, ss.601-610, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Anfis ve Arma Modelleri İle Elektrik Enerjisi Yük Tahmini

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.25, ss.601-610, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of Electromechanical Over-Current Relay Characteristics By Using Experimental and ANN Methods

İnternational Journal of Engineering Research and Application, cilt.8, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Buried Magnetic Materials Geometric Dimensions

Signal & Image Processing : An International Journal, cilt.7, ss.11-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF BURIED MAGNETIC MATERIAL S UPPER SURFACE VIEW

BALKAN PHYSICS LETTERS, cilt.22, ss.70-77, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance Analysis of Techniques Used for Determining Land Mines

International Journal of Geosciences, cilt.5, ss.1163-1189, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

System Analysis with the MVA Method for Symmetrical Three Phase Faults

TEM Journal, cilt.2, ss.51-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Influencing the Tendencies of Students Choosing University in Turkey

Energy Education Science and Technology Part B Social Educational Studies, cilt.4, ss.1000-1002, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Modelling of Electric Power System on The State Space and Controlling of Optimal LQR Load Frequency

Journal of Electrical and Electronics Enginnering, cilt.9, ss.997-982, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Harmoniklerin Reaktif Güç Kommpanzasyon Sistemlerine Etkilerinin İncelenmesi ve Simülasyonu

Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi, cilt.20, ss.109-115, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Web Based GPS Control Syatem Desing snd Implementation

World Symposium on Web Applixcation and Networking (ICNWTA'2014), Toronto, Kanada, 22 - 24 Mayıs 2014, ss.12-15

Web based GPS Control System Design and Implementation

International Conference on Networks & Wireless Technology and Applications (ICNWTA’2014), HAMMAMET, Tunus, 22 - 24 Mart 2014

Web based GPS Control System Design and Implementation

International Conference on Networks Wireless Technology and Applications (ICNWTA’2014)., 22 - 24 Mart 2014

Importance of virtual illumination technique in the illumination education

2010 9th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, ITHET 2010, Cappadocia, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2010, ss.95-97 identifier

Güneş Enerjisi Panellerinden Elde Edilen DC Gerilimin Yüksek Doğru Gerilim HVDC Olarak İletimi

UDUSİS 1. Uluslararası Kaılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, Diyarbakır, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2010, ss.622-623

Türkiyede Teknik Eğitim Fakültelerinin Dünü Bugünü ve Yarını

IETC 2010th International Educational technology Conference & Exhibition, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.3, ss.1634-1637

Türkiyede Kurulu Rüzgar Satrallerinde Kurulan Generatörlerin Kaşılaştırılması

Türkiye 11. Enerji Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009, ss.21-23

Rotating Field Voltage Analysis on the Stator and Rotor of the Inverted Rotor Induction Motor

6th WSEAS International Conference on APPLICATIONS of ELECTRICAL ENGINEERING (AEE 07), 26 - 28 Haziran 2007

Rotating field voltage analysis on the stator and rotor of the inverted rotor induction motor

6th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2007, ss.172-173 identifier

Gis ve AİS Tesislerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan incelenmesi

Türkiye 10. Enerji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2006, cilt.1, ss.441-450

Güç Sistemlerinin Korunmasında Bilgisayar Destekli Simülasyon Uygulaması

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

Teknik Eğitim Fakültelerinde Elektrik Makineleri Laboratuarının Standardizasyonu

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

Uygulamalı Eğitimlerde İnternet Üzerinden Bilgisayar Destekli Simülasyon Uygulamas

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Uluslararası), 14 - 18 Eylül 2004

Rotating field voltage analysis on the stator and rotor of the invertedrotor induction motor

AEE '07: Proceedings of the 6th WSEAS International Conference onApplications of Electrical Engineering, 16 Mayıs 2003, ss.172-177

Applications involving simulation in education on electromagnetics

IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC), İstanbul, Türkiye, 11 - 16 Mayıs 2003, ss.569-570 identifier

Applications Involving Simulation In Education On Electromagnetics

The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Istanbul, Türkiye, 11 - 16 Mayıs 2003

Engineering Education Of Technical Education Faculties

III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Gazimagusa, North Cyprus, 4 - 07 Mayıs 2003

Teknoloji Eğitimi Uygulamalarında İş Güvenliğİ

II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum. Sakarya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002

Elektrik Eğitimi Simülasyon Program Uygulamaları

II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum. Sakarya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002

Teknoloji Eğitiminde Uygulamalarında İş Güvenliği.

Uluslararası Eğitim Teknojileri Sempozyumu Ve Fuarı (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591215), 19 - 22 Eylül 2002

Bilgisayar Destekli Eğitimde Simülasyon Programlarının Yeri ve Önemi

Fırat Ün.Mes. ve Tek. Eğitim Semp, Elazığ, Türkiye, 22 - 23 Haziran 1995, ss.86-93

Kitap & Kitap Bölümleri

ANALYSIS OF SYMMETRICAL SHORT CIRCUIT CURRENTS IN POWER SYSTEMS BY USING DIFFERENT METHODS

Researches on Science in 21st Century Turkey Volume 1, Hasan ARAPGIRLIOĞLU, Atilla ATIK, Robert L. ELLIOTT, Edward TURGEON, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.59-66, 2017