Güç Sistemlerinin Korunmasında Bilgisayar Destekli Simülasyon Uygulaması


KAKİLLİ A. , AKÜNER M. C. , TEMİZ İ.

IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004