Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 2005 - 2015 Dr.Öğr.Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 1993 - 2005 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Borçlar Hukuku Genel Hükümler

 • Yüksek Lisans Hatalı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluk

 • Lisans Miras Hukuku (İkinci Öğretim)

 • Yüksek Lisans 6098 Sayılı TBK Işığında Kira Sözleşmesi ve Türleri

 • Lisans Turkish Family Law

 • Lisans Miras Hukuku

 • Lisans Borçlar Özel Hukuku (İkinci Öğretim)

 • Yüksek Lisans Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Kusursuz Sorumluluk

 • Lisans Borçlar Özel Hukuku

 • Lisans Turkish Family Law (İkinci Öğretim)

 • Yüksek Lisans Karma Sözleşmeler

 • Yüksek Lisans Hasılat Kirası

 • Yüksek Lisans Yeni Borçlar Kanununa Göre İfa Engelleri

 • Doktora Miras Ortaklığı ve Mirasın Paylaştırılması

 • Lisans Tüketici ve Rekabet Hukuku (İkinci Öğretim)

 • Lisans Tüketici ve Rekabet Hukuku

 • Lisans Miras Hukuku

 • Yüksek Lisans İsimsiz Sözleşmeler

 • Lisans Borçlar Hukuku Özel Hükümler

 • Yüksek Lisans Ürün Kirası

 • Yüksek Lisans Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşmeler

 • Lisans Aile Hukuku

 • Lisans Borçlar Genel Hukuku (İkinci Öğretim)

Yönetilen Tezler