Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kiracının Ölümünün Her Türlü Kira İlişkisine Etkisi ve Bu Etkinin Özellikle Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından Gösterdiği Özellikler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.23, ss.249-267, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doktor Yardımlı İntihar ve Bu Konuyu Ele Alan Düzenlemelere Bir Örnek Olarak, California Hayatı Sonlandırma Seçeneği Yasası”nın Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.23, ss.559-581, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devletin Yasal Mirasçılığı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.2473-2495, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Borçlar Kanunu nun Ürün Kirası Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Uygulama Alanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.467-481, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ticari İşletmeye İlişkin Ürün Kirası Sözleşmesinin Kurulması ve İşletme Unsurları Üzerindeki Etkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.167-202, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ticari İşletmelerin Ürün Kirası Sözleşmelerine Konu Teşkil Etmesi ve Bunun Benzer Hukuki İlişkiler ile Karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.131-166, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarımsal İşletmelerin Özgülenmesi Sorunu ve Bu Sorunun Tarım Reformu Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.201-231, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Medeni Kanunu Madde 40 Üzerine Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.455-469, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ayırt Etme Gücü Olmayanların Manevi Tazminat Talebi

V. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019

Haksız Etki

Özel Hukukta Güncel Gelişmeler Sempozyumu II- Kadir Has Üniversitesi Mustafa Dural’ı Anma Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Şubat 2018

Ultra Vires Anlayışının Dernekler Hukukundaki Yeri ve Bu Konudaki Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Derneklere Ve Vakıflara İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017

Türk Medeni Kanunu Uyarınca Cinsiyet Değişikliği Operasyonları

Tıbbi Sorumluluk Sempozyumu- Sultan Abdülhamit Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye, 15 Ekim 2017

Konut ve Çatılı İşyerlerinde Kiracının Ölümü

Türk Medeni Kanunu Ve Türk Borçlar Kanunundaki Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Sempozyumu- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2017

Unutulma Hakkı

Medeni Kanunu'nun ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Şubat 2016

Ürün Kirası

Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu- Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs 2015

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2011

Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kavramına Genel Bir Bakış

I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02 Şubat 2008

Türk Borçlar Kanununun Değerlendirilmesi Sempozyumu- Dördüncü Oturum Kira Sözleşmesi ve Kefalet

Türk Borçlar Kanununun Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2005, ss.3691-3694

Kitap & Kitap Bölümleri

Öneri ve Kabul m. 3

İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunu Cilt 1 Genel Hükümler, Prof. Dr. Rona Serozan (Editör),Prof. Dr. Turgut Öz (Editör),Prof. Dr. Hüseyin Murat Develioğlu (Editör,Prof.Dr. Faruk Acar (Editor),Prof. Dr. K. Emre Gökyayla (Editör), Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.85-107, 2018

miras hukuku

Miras Hukuku, GÖKHAN ANTALYA,İPEK SAĞLAM, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-537, 2015

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Ürün Kirası Sözleşmesine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan, PROF.DR.TUFAN ÖĞÜZ, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.1015-1025, 2013

Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre Toplanma ve Karar Alma Esasları

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan, Cilt - 2, Hasan Erman,Saibe Oktay Özdemir,Mustafa Aksu,Burcu Kalkan Oğuztürk,Harun Demirbaş, Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.1351-1372, 2009

Elektronik Sözleşmeler

Legal Yayınları, İstanbul, 2007