Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is ”Secular” Economic Mentality A Poison For The Fundamentals of ”True Christian” and Islamic Economic Thought?

CAnadian International Journal of Social Science and Education, cilt.14, ss.146-162, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Influence of the Ancient Roman Philosophy on the “Secular Economic Mentality”

The European Conference on Ethics, Religion & Philosophy 2016: Official Conference Proceedings, sa.2016, ss.57-68, 2016 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Ortadoğu İçin Bireycilik Ya Da Dayanışma

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.203-210, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Homo Economicus’un Doyumsuzluk-“Açgözlülük” Aksiyomunun Semavi Dinler Perspektifinden Değerlendirmesi

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.14, sa.53, ss.145-162, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Haçlı Seferleri ve Homo Economicus

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2018, ss.26

Seküler İktisadi Doktrinlerin Tutarsızlığı-Liberalizm ve Sosyalizm

International Congress of Management, Economy and Policy Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2018 Bahar, 28 - 29 Nisan 2018

Seküler İktisadi Zihniyetin Tutarsızlığı- Rönesans Felsefesi

ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ, FİNANS VE ETİK KONGRESİ, 7 - 08 Nisan 2018

Is ”Secular” Economic Mentality A Poison For The Fundamentals of ”True Christian” and Islamic Economic Thought?

International Conference on Social Science, Arts, Business and Education, Paris, Fransa, 12 - 13 Ağustos 2017, ss.146-162

Seküler İktisadi Zihniyette ”Kadın” Anlayışının ”Hakiki İsevi ve İslami İktisadi Doktrin” ile Değerlendirmesi

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.103

Seküler İktisadi Zihniyetin Tutarsızlığı

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.103

Antik Babil Felsefesinin ”Seküler İktisadi Doktrin”e Yansımasının Değerlendirmesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS , İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, ss.60-61

Homo Economicus ve Egalité, Fraternité, Liberté

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.182-183

ANTİK ROMA DÜŞÜNCESİ ve “HAKİKÎ İKTİSADÎ DOKTRİN”

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY , İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.489

The Influence of the Ancient Roman Philosophy on the “Secular Economic Mentality”

The International Academic Forum, The European Conference on Ethics, Religion & Philosophy 2016, Brighton, İngiltere, 4 - 06 Temmuz 2016, ss.57-68

Kitap & Kitap Bölümleri

The Hashemite Kingdom of Jordan

Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Süleyman Özdemir, Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Editör, IGI Global, ss.95-121, 2017

ORTA DOĞU'DAKİ TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE GELENEKSEL İKTİSADIN İNSAN VARSAYIMININ PROBLEMATİĞİ

MEZHEPLER, ETNİSİTE VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ, Reyyan Doğan, Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.365-378, 2016