Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2018 “Seküler İktisadi Doktrinlerin Tutarsızlığı-Liberalizm ve Sosyalizm”, International Congress of Management Economy and Policy

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye