Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı, Türkiye 2009 - 2014
Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi (Dr), Türkiye 2004 - 2008
Lisans, University Of London-London School Of Economics And Political Science, Bsc. İn Economics, İngiltere 2001 - 2004

Yabancı Diller

Fransızca, B2 Orta Üstü
İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Ortadoğu Dinleri Açısından Homo Economicus'un Analizi, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı, 2014

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı, 2013 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme-Ekonomi Bölümü, 2005 - 2012

Verdiği Dersler

Understanding Politics and Economy, Lisans, 2020 - 2021
Seminer, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Seminer, Doktora, 2019 - 2020
Seminer, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Seminer, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Ortadoğu ve Uluslararası İktisadi İlişkiler, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
İktisat Okumaları, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
İleri İktisat Okumaları, Doktora, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Ortadoğu ve İslam Ülkelerinde Din-İktisat-Ahlak ve Piyasa, Doktora, 2019 - 2020
Ortadoğu ve İktisat Düşüncesinde Temel Yaklaşımlar, Doktora, 2019 - 2020
İslam İktisat Düşüncesi, Doktora, 2018 - 2019
İktisadi Sistemler, Doktora, 2017 - 2018, 2018 - 2019
İktisadi Doktrinler, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Macroeconomics I, Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2011 - 2012
Macroeconomic Theory, Lisans, 2011 - 2012
Macroeconomics II, Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012
Microeconomics II, Lisans, 2010 - 2011
Introduction to Economics I, Lisans, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2011 - 2012
Mathematical Analysis for Economists II, Lisans, 2010 - 2011
Introduction to Econometrics, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011
Statistical Anaysis for Economists I, Lisans, 2010 - 2011
Microeconomics I, Lisans, 2008 - 2009, 2009 - 2010
Principles of Economists II, Lisans, 2007 - 2008
Principles of Economics I, Lisans, 2007 - 2008
Introduction to Economics II, Lisans, 2005 - 2006, 2006 - 2007

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

“Seküler İktisadi Doktrinlerin Tutarsızlığı-Liberalizm ve Sosyalizm”, International Congress of Management Economy and Policy, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2018