Genel Bilgiler

Biyografi

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1990 yılında üçüncülükle mezun oldu. Mezuniyet sonrasında bir süre yardımcı eczacı olarak çalıştı. 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Farmasötik Kimya yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Yüksek lisans tezini Prof.Dr. Sevim Rollas danışmanlığında 1,2,4-triazolin-3-tiyonlardan türeyen bazı tiyoüre bileşikleri üzerinde çalışmalar konulu çalışmasıyla 1992 yılında; doktora tezini ise Prof.Dr. Mert Ülgen danışmanlığında Aromatik sekonder ve tersiyer aminlerin ve muhtemel metabolik ara ürünlerinin sentez, stabilite ve metabolizmaları konulu araştırmasıyla 1998 yılında tamamlamıştır. 

                

Doktora tez çalışmaları sırasında danışmanı Prof.Dr. Mert Ülgen ile birlikte King's College London - Department of Biopharmacy (B21 Lab.) bölümünde, Prof. John W. Gorrod'un grubunda araştırmacı olarak çalışmıştır. Doktora sonrasında tasarlanan ve sentezlenen  yeni moleküllerin antiepileptik, antiviral, antitüberküler, antienflamatuvar, antikanser etki çalışmaları için NIH/NINDS, Rega Institue, KU Leuven, New Jersey Medical School, Rutgers University, University of Kentucky, Taiwan Department of BiotechnologyBirla Institute of Technology and Science gibi kurumlarla işbirliği içinde birçok ortak araştırma gerçekleştirmiştir.