Genel Bilgiler

Biyografi

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1990 yılında üçüncülükle mezun oldu. Mezuniyet sonrasında bir süre yardımcı eczacı olarak çalıştı. 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Farmasötik Kimya yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Yüksek lisans tezini Prof.Dr. Sevim Rollas danışmanlığında 1,2,4-triazolin-3-tiyonlardan türeyen bazı tiyoüre bileşikleri üzerinde çalışmalar konulu çalışmasıyla 1992 yılında; doktora tezini ise Prof.Dr. Mert Ülgen danışmanlığında Aromatik sekonder ve tersiyer aminlerin ve muhtemel metabolik ara ürünlerinin sentez, stabilite ve metabolizmaları konulu araştırmasıyla 1998 yılında tamamlamıştır. 

                

Doktora tez çalışmaları sırasında danışmanı Prof.Dr. Mert Ülgen ile birlikte King's College London - Department of Biopharmacy (B21 Lab.) bölümünde, Prof. John W. Gorrod'un grubunda araştırmacı olarak çalışmıştır. Doktora sonrasında tasarlanan ve sentezlenen  yeni moleküllerin antiepileptik, antiviral, antitüberküler, antienflamatuvar, antikanser etki çalışmaları için NIH/NINDS, Rega Institue, KU Leuven, New Jersey Medical School, Rutgers University, University of Kentucky, Taiwan Department of BiotechnologyBirla Institute of Technology and Science gibi kurumlarla işbirliği içinde birçok ortak araştırma gerçekleştirmiştir. 

        

Doktora tezini 1998 yılında tamamladıktan sonra 1999 yılında Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmış ve askerlik görevini Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Bilimleri Merkezi Komutanlığı'nda Dr.Ecz.Atğm. olarak yürütmüştür. Buradaki görevi süresince hastanenin ihtiyacı olan parenteral solüsyon üretimi ve majistral ilaçların hazırlanması gibi görevlerin yanısıra bu kurumda yürütülen araştırmalarda yer alarak makale ve bildiriler üretmiştir. 

                        

Marmara Üniversitesi'ndeki görevine 2000 yılında döndükten sonra 2001 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış, 2003 yılında Doçent ünvanı almış, 2009 yılında ise Profesör kadrosuna atanmıştır. 

Eczacılık Fakültesinde Eğitim Alt Komisyonu Başkanlığı, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevler yapmıştır. Şu anda halen Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. 

Araştırma alanları :

- Heterohalkalı bileşiklerin, üre ve tiyoüre bileşiklerinin sentezi ve biyolojik etkilerinin araştırılması;

- İlaçlar için kromatografik ayırım ve analiz tekniklerinin geliştirilmesi, ilaç safsızlıklarının tanımlanması, analizi ve üretilmesi;

- İlaç ve ilgili bileşiklerin metabolizması ve ADME özelliklerinin incelenmesi;

- Enzim inhibitörü olabilecek yeni ilaç adayı moleküllerin tasarımı; 

- İlaç etken maddeleri için patent ihlal etmeyen alternatif üretim tekniklerinin geliştirilmesi.

- Antiviral ilaç adaylarının (HIV, HCV, DENV, influenza) geliştirilimesi.

- Antikanser etkili kinaz inhibitörlerinin geliştirilmesi.

- COX-1 ve COX-2 inhibitörü antienflamatuvar ve antikanser moleküllerin geliştirilmesi.

- Dirençli suşlara karşı antibakteriyel ve antitüberküler etkili DNA giraz inhibitörlerinin geliştirilmesi.

- Antimikobakteriyel etkili InhA inhibitörlerinin geliştirilmesi.

Web of Science tarafından taranan uluslararası dergilerde biri derlem olmak üzere 45 makalesi yayınlanmış, bunun dışındaki dergilerde ise 4 makalesi bulunmaktadır. Ulusal ve ulluslararası bilimsel toplantılarda, beşi İngilizce sözlü bildiri olmak üzere toplam 75 bildirisi mevcuttur. Bu bildirilerden üçü ile ödül almıştır. Yayınlarına Web of Science veritabanında 800 atıf yapılmış olup (makale başına 25,71 atıf), h-indeksi 15'tir. Google Akademik üzerinden toplam atıf sayısı 1580, h-indeksi 17'dir. 

Türk Dil Kurumu tarafından 2014 yılında yayımlanan ve alanında Türkçe yazılmış ilk eser olan İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü ile aynı sözlüğün 2015 yılında yayımlanan genişletilmiş baskısının yazarlarındandır. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cİhaz Kurumu - Farmakope Çalışma grubunun üyesi olarak uzun yıllar çalışmış, 2016 yılında yayımlanan Türk Farmakopesi (Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu) ve 2017 yılında yayımlanan Türk Farmakopesi'nin de yazarları arasındadır. Ayrıca Türk Eczacıları Birliği - Eczacılık Akedemisi tarafından yayımlanan İlaç Uygulama Becerisi adlı kitabın yazarlarındandır. 

                                    

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü ile Eczacı Dergisi tarafından 2015 yılında düzenlenen Altın Havan ödülünü almıştır.


Synthesis of amide derivatives of some nonsteroidal antiinflammatory drugs as potential pro-drugs başlığı ile Avrupa Patent Ofisi tarafından tescil edilmiş bir adet patenti bulunmaktadır (Patent no: EP2878592).


Eczacılık Fakültemizin 1985 yılından bu yana yayınlanan bilimsel süreli yayını olan Marmara Pharmaceutical Journal dergisinin baş editörlüğünü 2015 yılından itibaren yürütmektedir. Dergimiz 2015 sonunda Web of Science tarafından Emerging Source Citation Index'e dahil edilmiştir. 2018 yılı ilk sayısından itibaren adı Journal of Research in Pharmacy olarak değiştirilen dergimiz Scopus, Embase (Elsevier), SciFinder (ACS), Tr-Dizin tarafından da taranmaktadır. Clarivate Analytics verilerine göre 2019 yılı için resmi olmayan etki faktörü (IF) 0,994 olarak hesaplanmıştır.

Devam Eden Araştırmalar

- Antienflamatuvar ve antikanser etkili mPGES-1 inhibitörlerinin bilgisayar destekli tasarımı, sentezi ve biyolojik etkilerinin araştırılması (TÜBİTAK 1001 projesi) / işbirlikleri : Kadir Has Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, University of Kentucky, Karolinska Institute.

- Antimikobakteriyel etkili InhA inhibitörlerinin tasarımı ve sentezi. İşbirlikleri: Bezmialem Vaıf Üniversitesi, Birla Institute of Technology and Science.

- Influenza H3N2 ve H1N1 suşlarına karşı etkili yeni moleküllerin geliştirilmesi. İşbirliği: Rega Institute - KU Leuven.

- Hepatit C ve Deng virüslerine karşı etkili heterohalkalı bileşiklerin geliştirilmesi. İşbirliği: Taiwan Department of Biotechnology.

- VEGFR-2 inhibitörü üre ve tiiyoüre türevi bileşiklerin geliştirilmesi ve antikanser etkilerinin incelenmesi. İşbirlikleri: Yeditepe Üniversitesi.

Kurum Bilgileri

Birim
Eczacılık Fakültesi
Bölüm
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

İletişim