Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI EBEVEYN KAYGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.111, sa.111, ss.417-432, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6-9 Yaş Çocuklarının Hareket Gelişimleri İle Akıl Yürütme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.24-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of A Preschool Teacher’s Guidance Qualifications Scale and Its Psychometric Properties

journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.83-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları ve Sınıf Yönetimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.114-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları ve Sınıf Yönetimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.114-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi öğretmenlerin öğretmenlik tutumları ve sınıf yönetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

EĞİTİM VE TOPLUM Araştırmalaları Dergisi, cilt.4, ss.114-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul öncesi öğretmen adaylari rehberlik yeterlilikleri ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri

Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.278-292, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5-6 yaş çocukları için öğrenme stilleri ölçek geliştirme çalışması

İlköğretim Online, cilt.11, ss.480-490, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study on the development of the learning styles scale for 5 6 year old children

Elementary Education Online, cilt.11, ss.480-490, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi

Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri. MU Atatürk Eğitim Fakültesi, ss.108-119, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklar için uygun yaşama ortamları

Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.135-143, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anksiyete Bozuklukları (Okul Korkusu/Ayrılık Korkusu)

1. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2019

A Program Study For Development Of Guidance Qualifications Of Pre-School Teacher Candidates

5th International Curriculm and Instruction Congress, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Enhancing Guidance Competencies of Preschool Teachers

XI. European Confererence on Social and Behavioral Science, Roma, 1 - 04 Eylül 2016

Guidance Program to Develop Preschool Teacher Candidates Guidance Proficiencies

VIII: International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Etkinliklerinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007

Marmara Gelişim Ölçeğinin Geliştirilmesi (3-6 yaş için)

Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu-Geleceğe Bakış, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2002

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi

II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 1996

Çocuk Mekan İlişkisi

II. Uluslarası Habitat Kongresi-T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, 15 Mayıs 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılımının Sınıf Yönetimine Etkisi

Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Yönetimi, Gülden Uyanık Balat,Hülya Bilgin, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.225-240, 2018

Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Ortamının Hazırlanması ve Fiziksel Mekan

Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Yönetimi, Gülden Uyanık Balat, Hülya Bilgin, Editör, Anı, Ankara, ss.31-48, 2018

Enhancing Guidance Competencies of Pre-Service Preschool Teachers

Recent Developments in Sociology and Social Work, Georgeta Rata, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Editör, IASSR, Bialystok, ss.265-274, 2017

Okul Öncesi Eğitimde Aile ile İletişim ve Ailelere Rehberlik

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Gülden Uyanık Balat, Editör, Nobel, Ankara, ss.223-234, 2015

Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Mekanın Düzenlenmesi

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Gülden Uyanık Balat, Hülya Bilgin, Editör, Eğiten Kitap, İstanbul, ss.151-166, 2011

Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımının Sınıf Yönetimine Etkisi

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Hülya Bilgin- Gülden Uyanık Balat, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.111-121, 2011

Okul Öncesi Eğitimde Aile ile İletişim ve Rehberlik

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Gülden Uyanık Balat, Editör, PegemA, Ankara, ss.208-221, 2010

Okul öncesi çocuğunun gelişim özellikleri

Marmara üniversitesi anaokulu/anasınıfı el kitabı, , Editör, YaPa, İstanbul, ss.11-18, 1999