Okul öncesi öğretmenlerin öğretmenlik tutumları ve sınıf yönetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Creative Commons License

Uyanık Balat G. , Bilgin N. H. , Ünsal F. Ö.

EĞİTİM VE TOPLUM Araştırmalaları Dergisi, vol.4, pp.114-126, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : EĞİTİM VE TOPLUM Araştırmalaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.114-126

Abstract

Classroom management is conducted by providing and maintaining an environment and a system suitable for learning by creating effective coordination between the teacher and student. As the teacher is one of the most important variables in classroom management, various studies in Educational Sciences show that various characteristics of teachers influence children’s personality development in positive or negative directions. Considering that teachers 'attitudes towards teaching will affect the learning environment and their ability to manage classroom at the same time, the present study aims to investigate preschool teachers’ teacher attitudes and their classroom-management skills. In this study, " The Classroom Management Scale" developed by Uyanık Balat and colleagues (2012) to measure teachers’ classroom management skills, and "Teacher Attitudes Scale of Preschool Teachers", which was developed by Bilgin (1996) to measure teachers’ attitudes were used. The results of the study indicate that the democratic attitudes of the pre-school teachers have a positive effect on their classroom management skills while a neglecting attitude of teachers has negative effects on their classroom management skills. Keywords: Classroom management, teacher attitudes, pre-school teachers

Sınıf yönetimi, öğretici ve öğrenci arasında etkili bir eşgüdüm gerçekleştirilerek öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve sürdürülmesi olarak ele alınmaktadır. Sınıf yönetimindeki en önemli değişkenlerden biri öğretmen olmasından dolayı Eğitim Bilimlerinde yapılan çeşitli çalışmalar, öğretmenlerin çeşitli özelliklerinin, çocuğun kişilik gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Öğretmenlerin, öğretmenlik tutumlarının öğrenme ortamını etkileyeceği ve aynı zamanda öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin becerilerinde de etkili olabileceği düşüncesinden hareketle bu çalışmanın amacını; okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik tutumları ile sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada, sınıf yönetimi becerilerini ölçebilmek amacı ile Uyanık Balat ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen, “Sınıf Yönetimi Ölçeği” ve öğretmenlerin tutumlarını belirlemek üzere Bilgin (1996) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin demokratik tutumlarının sınıf yönetimi becerileri üzerine olumlu ancak boş vermiş tutumun ise sınıf yönetimi becerileri üzerine olumsuz etkisi olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, öğretmen tutumu, okul öncesi