Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nonspesifik Bel Ağrısında Konservatif Tedavi Yaklaşımları

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mistakes in the Treatment of Scoliosis: Swimming, Yoga, and Pilates

1 st International Conference on Scoliosis Management, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019

Ayakta kapalı kinetik zincir pozisyonunda değerlendirilen diz propriosepsiyonu ile denge arasındaki ilişki

8. International Congress of Family Medicine, Edirne, Türkiye, 6 - 10 Mart 2019, ss.103-104

THE RELATIONSHIP BETWEEN SMARTPHONE, INTERNET ADDICTION AND MUSCULOSKELETAL PROBLEMS

1st International Congress On Physiotechnotherapy , Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.13

Üniversite öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığı ve empatik eğilimler arasındaki ilişki

7. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Türkiye, 21 - 25 Mart 2018, ss.246-247

Üniversite öğrencilerinde serbest zaman fiziksel aktivite kısıtlayıcılarının belirlenmesi

7. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Türkiye, 21 - 25 Mart 2018, ss.334-335

ENGELLİ ÇOCUĞUN FONKSİYONEL DURUMU İLE ENGELLİ ÇOCUĞA PRİMER BAKIM VERENLERİN TUTUM, SOSYAL DESTEK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKI İLİŞKİ

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2018, ss.65

Relationship Between Stress Level, Head Posture And Temporamandibular Joint Problems İn University Students

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017, ss.322