Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Çocukluk Çağında Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğuna Yaklaşım Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Çocukluk Çağında Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğuna Yaklaşım Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Nöroplastisiteye Multidisipliner Bakış Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 8. International Congress of Family Medicine

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2018 Nörorehabilitasyon Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 7. International Trakya Family Medicine Congress

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2018 Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Fizyoterapide Kinezyolojik Bantlama Teknikleri

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1