SANAL REHABİLİTASYON OYUNLARININ KİLOLU KİŞİLERDE AĞIRLIK MERKEZİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Karakoç Z. B. , Sarı Z. , Akgül G., Can H. B.

I. ULUSLARARASI BALKAN PROTEZ-ORTEZ SEMPOZYUMU, Edirne, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2019, ss.96-103

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Edirne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.96-103

Özet

Bu çalışmada fazla kilolu olgularda sanal gerçeklik denge oyunlarının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören, beden kitle indeksi 25 ve üzeri olan 30 sağlıklı gönüllü olgu dahil edilmiştir. Olgulara 4 hafta, haftada 3 gün, günde 30 dk Nintendo Wii oyun konsolunda bulunan dengeye yönelik sanal gerçeklik oyunları oynatılmıştır. Olguların demografik verilerinin kaydedilmesinin ardından dengeleri Nintendo Wii oyun konsolu için geliştirilmişDenge Değerlendirme Sistemi (fizyosoft™ balance system) ve Pedalo Denge Cihazı ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre denge değerlerinde ve vücut salınımlarında anlamlı olarak gelimeler görülmüştür (Pedalo denge cihazı p=0.000; Nintendo Wii 15 sn p=0.000 ve 30.sn p=0.001). Bu çalışmanın sonuçlarına göre fazla kilonun etkilediği postural dengenin sanal gerçeklik denge oyunları ile geliştirilebileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler:Denge, fazla kilo, sanal gerçeklik.

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of virtual reality balance games in overweight patients. The study included 30 healthy volunteers with a body mass index of 25 or above who were studying at Marmara University Faculty of Health Sciences. The cases played virtual reality balance games in the Nintendo Wii game console for 4 weeks, 3 days a week, 30 minutes a day. After the demographic data of the subjects were recorded, their balance was evaluated with the Balance Evaluation System (physiosoft™ balance system) developed for the Nintendo Wii game console and the Pedalo Balance Device.According to the results of the study, significant improvements were observed in balance values and body sway (Pedalo balance device p=0.000; Nintendo Wii 15 sec p=0.000 ve 30 sec p=0.001). According to the results of this study, postural balance, which is affected by excess weight, can be improved with virtual reality balance games. Keywords:Balance, excess weight, virtual reality.