Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çok Kültürlü Yaşamlar Ve Tekstil Mimarisi

Journal of Social and Humaniities Sciences, cilt.4, ss.87-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimariyi Yaşamak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.227-257, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde Tasarımda Seçenek Özgürlüğü Kavramının Değerendirilmesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.699-712, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Ve Sağlık Merkezlerinde Erişilebilirlik

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.113-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy efficiency in vernacular housing of Turkey Case of Safranbolu Houses

”, 25 th. enhr Tarragona international conference, ss.202, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekanı Kavrama Sürecinde Algılama Bileşenleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.1-10, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Malzemenin Gizil Güçlerinin Mimariye Katkısı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.97-118, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tekstil Malzemesinin Örtmekten Öte Kullanımları

Tasarım + Kuram, cilt.5, ss.97-118, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study Of Surface Durability Of Polymer Sheets Exposed To UV, Heat And Combined Condition Of Water Effects

International Ozean Journal Of Applied Science, ss.81-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim Alanında Tekstil Ve Mimari Arasındaki Etkileşim

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.21-49, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İç Mimarlık, Tekstil-Moda Tasarımı Disiplinlerinin Bileşkeleri

Arkitekt, cilt.74, ss.6, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aesthetic And Textile MaterialEstetik Ve Tekstil Malzeme

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 Ekim 2018, ss.1412-1425

Problems which Are faced with in legal avaluations of the procedure for perception of design

Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 14 - 15 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri