Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çok Kültürlü Yaşamlar Ve Tekstil Mimarisi

Journal of Social and Humaniities Sciences, cilt.4, sa.2, ss.87-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimariyi Yaşamak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.227-257, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde Tasarımda Seçenek Özgürlüğü Kavramının Değerendirilmesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.699-712, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Ve Sağlık Merkezlerinde Erişilebilirlik

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.113-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy efficiency in vernacular housing of Turkey Case of Safranbolu Houses

”, 25 th. enhr Tarragona international conference, ss.202, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekanı Kavrama Sürecinde Algılama Bileşenleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.21, ss.1-10, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Malzemenin Gizil Güçlerinin Mimariye Katkısı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.97-118, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tekstil Malzemesinin Örtmekten Öte Kullanımları

Tasarım + Kuram, cilt.5, sa.9, ss.97-118, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study Of Surface Durability Of Polymer Sheets Exposed To UV, Heat And Combined Condition Of Water Effects

International Ozean Journal Of Applied Science, sa.2, ss.81-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim Alanında Tekstil Ve Mimari Arasındaki Etkileşim

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.21-49, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İç Mimarlık, Tekstil-Moda Tasarımı Disiplinlerinin Bileşkeleri

Arkitekt, cilt.74, ss.6, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çok Kültürlü Yaşamlar Ve Tekstil Mimarisi

Journal of Social and Humaniities Sciences, IV. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, IARSP 2020 Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 28 - 30 Mayıs 2020, ss.87-102

Aesthetic And Textile MaterialEstetik Ve Tekstil Malzeme

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 Ekim 2018, ss.1412-1425

Problems which Are faced with in legal avaluations of the procedure for perception of design

Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 14 - 15 Kasım 2013

“Devingen Bir Mimarlık Eğitimi Üzerine…” “About a Dynamic Architecture Education…”

23. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, , TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, Türkiye, 24 - 26 Mart 2011, ss.41-48

Mekanda Kadın-Erkek Hiyerarşisi

II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.51-60

“Cam Yapı Malzemesinin Mimaride Yer Alış Süreci” “Partaking Process Of The Glass As A Buildıng Material in Architecture”

Uluslar Arası Katılımlı Uygulamalı Cam Sempozyumu,Applied Glass Symposium With İnternational Participation, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, Türkiye, 11 - 21 Ekim 2010, ss.65-71

Tekstil Mimarisi ve Ekolojisi

Yapı Fiziği Ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.51-60

“Mimarinin Kabuğunu Değiştiren Teknoloji”, The Technology That Changes The Shell Of Architecture”

Trakya Üniversitesi 6. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2010, ss.192-198

“Polimer Yapı Malzemesinin Ekolojik Yönü”, “The Ecological Aspect Of Polymer Building Materials”

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, International Ecological Architecture and Planning Symposium, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.354-360

TheEcological Aspect Of Polymer Building Materials

Uluslar arası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, International Ecological Architecture and Planning Symposium, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.354-360

“Gelenekten Geleceğe, Malzeme Ve Mimari-İç Mimari” “From Tradition To Future, Material And Architecture-Interior Architecture”

Anadolu Üniversitesi, Uluslar arası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Fine Arts & Design Symposium with International Participation, Eskişehir, Türkiye, 14 - 24 Ekim 2009, ss.29-37

“Dijital Ortamla Mimariyi Tasarlamak” “ To Design Architecture With Digital Media”

Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Fine Arts & Design Symposium with International Participation, Eskişehir, Türkiye, 18 - 24 Ekim 2009, ss.199-203

Polimer Malzeme İle Portatif Mimari

4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası , İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2008, ss.169-181

Tekstil Malzemesinin Mimaride Mekansal Örtü Sistemlerine Biçimsel Katkısının Tarihsel Gelişimi Ve Geleceği

4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası , İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2008, ss.193-205

Architextiles” Malzemenin Mimariye Ve İç Mimariye Biçimsel Katkısı

4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2008, ss.49-60

Tasarımları İle Cephe Elemanları Ve Malzemesinde “Çevreye Uyum

4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası , İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2008, ss.49-60

Akıllı (Smart) Malzemenin Mimari Ve İç Mimaride Kullanılması

4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2008, ss.329-241

Malzeme İle İç Mimaride Yaratılan Dinamikler

İç Mimarlık 1. Ulusal Kongresi, MSGSÜ , İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, ss.1-12

Dijital Tektoniklerle İç Mimaride Yeni Tasarım Anlayışları

İç Mimarlık 1. Ulusal Kongresi, MSGSÜ , İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, ss.281-294

İç Mimarlık, Tekstil- Moda Tasarımı Disiplinlerinin Bileşkeleri

İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, ss.272-288

Renksiz Mikrolif Tekstil Malzemesinin Dış Cephede Kullanılabilirliğinde UV Absorbanların Renk Dayanımına Etkisinin Araştırılması

3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası , İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2006, ss.144-155

Titanyum’un Konut Mimarisinde Ve İç Mekan Düzenlemelerinde Kullanılması

3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası , İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2006, ss.480-487

Sıvı Kaplamaların Çevre Kalitesi Ve İnsan Sağlığına Etkileri

2.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, cilt.1, ss.387-399

Kitap & Kitap Bölümleri

H. Gezer & G. A. Aksu, Bölüm VI; “Yeni Nesil Malzemelerin Kent Ekosistemi Kapsamında Değerlendirilmesi”

Mimarlık Bilimleri Ve Teknolojisi , M. Dal, Editör, Published by Livre de Lyon, İstanbul, ss.147-180, 2021

Feminene Expressions of Spaces

Interdisciplinary Prspectives on Woman, Bakay G., Editör, Peter Lang, Berlin, ss.93-110, 2020

Bölüm 7 “Tekstil Malzemesinin Peyzaj, Mimari Ve İç Mimaride Kullanılması”

Geçmişten Geleceğe Mimarlıkta Malzeme Ve Yapı Fiziği , Dal M., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.167-192, 2020

Ekolojik Malzeme”,

Kentsel Peyzaj Planlama ve Sürdürülebilirlik , Suri L., Aksu G.A., Editör, Cinius Yayınları, İstanbul, ss.49-68, 2020

Kentsel Donatı Elemanlarında Üst Örtü Sistemleri

Kentsel Peyzaj Planlama ve Sürdürülebilirlik., Suri L., Aksu G.A.,, Editör, Cinius Yayınları, İstanbul, ss.149-172, 2020

Konutta Malzeme Seçimi ve Isı Yalıtımı

Konut Seçimi ve Düzenlenmesi Ders Kitabı, Meral Nalçakan, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.80-114, 2015

Osmaneli Engelsiz Alanlar

Tasarım Atölyeleri Üzerinden Kentsel Mekan Okumaları, , Editör, Anadolu Ofset, ss.99-134, 2015

Diğer Yayınlar