Problems which Are faced with in legal avaluations of the procedure for perception of design


GEZER H.

Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 14 - 15 Kasım 2013