Üretim Alanında Tekstil Ve Mimari Arasındaki Etkileşim


Gezer H.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.21-49, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 13 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.21-49

Özet

Son  dönemde  birçok  disiplin kültür,  estetik,  düşünce,  üretim  ve  anlam yönünden  birbirleriyle 

ilişkilendirme  olasılıklarını araştırmakta,  bilgilerini,  teknolojilerini  paylaşma  yoluna  gitmektedirler. 

Bilimsel  ve  uygulamalı  alanları  kapsayan  mimarlık  bilgisi  de  farklı  arayışlarla  tasarımlarda,  kuram  ve 

uygulamalarda  yeni  açılımlarla alanlarını  genişletmektedir.  Tekstil,  bu  alanlardan  biridir  ve  tarihi  süreç 

boyunca mimariye gerek pratikleriyle,gerekse mimari formların gelişimine sağladığı biçimsel katkısıyla 

çok yönlü aktarımlarkazandırmış,mimarlık alanında her zaman “hissedilmiş”tir. Günümüzde mimarlar ve 

tekstil  tasarımcıları  kuramlarını,  sezgisel  tavırlarını,  hayatla  olan  bağlarını,  sistematiklerini,  bilimsel, 

sanatsal  ve  estetik  yaklaşımlarını  birbirleriyle  paylaşmakta,  bu  işbirliğiyle  alanlarına  yeni  aktarımlar 

sağlamaktadırlar.  Böylece  her  iki  alanda  yeni  anlatım  metodolojileri  ve  grameri,  felsefesi,  hibrid 

malzemeleri  ortaya çıkmakta, yeni yönlenmeler , gelişmiş  bilgisayar  programları, teknoloji bu işbirliğini 

desteklemektedir.  Kavramlar, tasarım yöntemleri, terminoloji, formlar, strüktürler, yüzeyler her iki alanın 

güncel yansımaları olarak mimari ve tekstil alanında kendini göstermektedir.

Recently, many disciplines searching the probability of associating each other in many ways like cultural, 

aesthetical,  ideal,  productional  and  in  meaning.  Also  the  architectural  information  which  covers  the 

academic and practical areas, expanding  itsfields by different  searchesand additions in designs,  theories

and  applications.  Textile  is  one  of  this  areas  and  in  the  historical  process  it  brought  in  versatile 

transferences to the development of the architectural forms by not only with its practices but also  with its 

contribution  and  it  is  always  been  felt  in  architectural  field.  At  the  present  day,  architects  and  textile 

designers  sharing their  theories, intuitive attitudes connections with life, systematic and scientific, artistic 

and aesthetic approaches with each others and with this cooperation, they are providing new transferences 

to their areas. Thus,in both areas new exposition  methodologiesand it’sgrammar, philosophy and hybrid 

materials appear and new methods advanced computer programs and technology, support this cooperation.

Concepts,  design  methods,  terminology,  forms,  structures  and  surfaces  show  themselves  as  a  current 

reflection of both area in architecture and textile.