Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm
İşletme Enformatiği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Bilişim Yönetimi AnaBilim Dalı

İletişim