Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Klasik Döneme Kadar Fıkıh Usulünde Kuran ve Sünnetin Birbirini Neshi Tartışması

Usul İslam Araştırmaları, ss.183-212, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of al-Dabusi’s Theological Affiliation in Terms of his Usul Perspective

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.27-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hanafi-Mutazili Interaction: Is it overemphasized?

The Hanafi School: History, Trasnformations and Future, Amsterdam, Hollanda, 3 - 04 Aralık 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Hanefî Usulünün Kurucularından Debusi ve Usul Düşüncesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 2017