General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Department Of Islamic Jurisprudence
Research Areas: Basic Islamic Sciences

Metrics

Publication

12

Thesis Advisory

4

Open Access

1

Biography

1984 yılında Samsun'da doğdu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede İslam Hukuku alanında yüksek lisansını 2009, doktorasını 2016 yılında tamamladı. Halen İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Contact

Other Email
hkontbay@yahoo.com
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/hacer.kontbay
Office Phone
+90 7774700
Address
Marmara Ün. İlahiyat Fak. Bağlarbaşı Kampüsü, Mahir İz Cad. No: 2 Üsküdar İstanbul