Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kütüphaneler Ve Müzelerde Salgın Hastalıklar Ve Erişim/ Epidemic Diseases In Librarıes And Museums & Access

Uluslararası Tarihsel Yasal Etik ve Medya Boyutlarıyla Salgın Hastalıklar Kongresi/International Congress On The Historical, Ethical, Legal, And Media Dimensions Of Epidemics, Diyarbakır, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.172-173 Sustainable Development

COVID-19 in Turkey: Impacts to Turkish University Libraries

2020 ICOLC Virtual Meeting July 20-22, 2020., Columbia, South Carolina [VIRTUAL], United States Of America, 20 - 22 July 2020 Sustainable Development

Üniversite kütüphanelerinde erişilebilirlik bilgi hizmetleri: görme engeli olan kullanıcıların müzik notalarına erişimi

İstanbul Üniversitesi Engellilik Araştırmaları Konferansı : Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.69-70

Tıp Fakültesi ve Enformasyon Uzmanlarının Başarılı İşbirliği

1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu 2018, İstanbul, Turkey, 22 - 23 November 2018

Kanıta Dayalı Çalışmalarda Yeni Bilimsel Yaklaşımlar

Tıp Kütüphaneciliği Çalıştayı Kütüphanecilikte önemli uzmanlık alanı Tıp Kütüphaneciliği ve günümüz Türkiye’sindeki durumu, Nevşehir, Turkey, 25 - 26 September 2017

Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi İle İlgili 23 Things

ÜNAK 2017 Sempozyumu: Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017

Türkiye’de Üniversite Kütüphaneciliği

Türkiye’de Üniversite Kütüphaneciliği Paneli, İstanbul, Turkey, 20 December 2017

Yeni Kütüphane Binaları ve Tasarım Örnekleri / New Library Buildings and Designs

GİB17.Gelecek İçin Bilgi Çalıştayı, Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2017

4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sempozyum

4.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017

Information Literacy and Information Skills for Health Sciences Students

International Meeting on Education and Research in Health Sciences, “IMER-HS”, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017 Sustainable Development identifier

Üçüncü Mekan Olarak Kütüphane Tasarlamak

53. Kütüphane Haftası Okul Kütüphanecileri Derneği Etkinlik Günü”, İstanbul, Turkey, 01 April 2017

Outdoor Air Pollution Increased with Urban Transformation in Istanbul Anatolian Side

International Conference on Environmental Science and Technology, Belgrade, Serbia And Montenegro, 29 - 30 September 2016, pp.64-69

Tıp Okuryazarlığı ile ilgili Yaklaşımlar

ÜNAK 2013 KonferansıBilgi Sistemleri PlatformlarMimariler ve Teknolojiler19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2013, pp.244-248

Effect on the Optical and Physical Properties of Wood Free Paper of Sea Water

1st International Printing Technology Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.227-235

I Hamur Kağıtların Optik ve Fiziksel Özelliklerine Deniz Sularının Etkisi

I. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.227-235

Supporting nurseresearchers A study onbreast cancer screeningliterature

The Workshop is a collaboration between the European Association for Health Information and Libraries (EAHIL), the International Conference of Animal Health Information Specialists (ICAHIS) and the International Clinical Librarian Conference (ICLC)., Edinburgh, Saint Helena, 10 - 12 June 2015 Sustainable Development

Health literacy and its impact on health care

14TH EAHIL CONFERENCE, ROMA, Italy, 11 - 13 June 2014, pp.117 Sustainable Development

An Assessment Of E Document Retrieval Services In Turkey Medical Libraries

The 2013 International Congress on Medical Librarianship/Medical Library Association, BOSTON, United States Of America, 5 - 11 May 2013, vol.1, pp.14-17

Library Based Learning in Nursing Informatics

EAHIL Workshop, 5 - 8 July 2011, İstanbul, Turkey, 5 - 08 July 2011

Electronic Nursing Care Guide

EAHIL Workshop, 5 - 8 July 2011, İstanbul, Turkey, 5 - 08 July 2011

Elektronik Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlarının Web İçerik Özellikleri ve Analizi

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2010 8. Ulusal Sempozyum, Ankara, Turkey, 26 November 2010, pp.59-65

Elektronik Kaynakların Stratejik Analizi

Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar 2. Uluslarası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2010

Occupational Respiratory Symptoms in Museum Archives and Library Workers A Cross Sectional Survey

IAQ 2010. Château de Germolles, France, Germolles, France, 21 - 23 April 2010

Web den Tıp Fakülteleri Etik Kurullarının İncelenmesi

SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009, Ankara, Turkey, 20 November 2009

Ulusal tıp ve sağlık bilimlerinde dergi adı kısaltmaları bir pilot çalışma

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık2007 5.Ulusal Sempozyum Bildirileri, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2007, pp.150-170

Books & Book Chapters

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi- Bilgi ve Belge Merkezi Çalışanlarının Afet Yönetim Sürecine Özgü Algıları

in: Afet Yönetimi ve Kültürel Bellek Kurumları, Çakmak,Nermin; Zencir,Mithat Baver, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.52-69, 2023 Sustainable Development

Epidemic Diseases in Libraries and Museums

in: Uluslararası Etik, Hukuk ve Medya Bakışıyla Salgınlar= Epidemics from International Ethical, Legal and Media Perspectives, Namal,Arın; Temek,M. Kemal;Erdemir,Ayşegül; Plonka-Syroka,Bozena,Kazan,Fahrünnisa, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.290-297, 2023

Kahramanmaraş Depremi'nin Kültürel Kurumlar Üzerine Etkisi/The Impact of Kahramanmaraş Earthquake on Cultural Institutions

in: Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, Öztürk, Musa;Kırca, Mustafa, Editor, March 2023 Publisher: Özgür YayınlarıISBN:, Isparta, pp.73-80, 2023

Elektronik Sağlık Kayıtları ve Veri Görselleştirme

in: Elektronik Sağlık Kayıtları, VEDAT GÜLTEKİN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.79-99, 2023

Cooperation and Coordination Among Information Centers: Consortium Works

in: Cooperation and Coordination Among Information Centers: Consortium Works, Doç. Dr. Erol YILMAZ,Dr. Öğr. Üyesi Leyla KANIK, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.166-205, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye'de Edebiyat Müzeleri, Yazar Evleri ve Edebiyat-Müze Kütüphanelerinin Okuma Kültürüne Katkısı

in: Okuma Kültürü ve Kütüphaneler, Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Editor, HiperYayın, İstanbul, pp.197-248, 2021 Creative Commons License

Türkiye'de edebiyat müzeleri, yazar evleri ve edebiyat-müze kütüphanelerinin okuma kültürüne katkısı

in: Okuma Kültürü ve Kütüphaneler, Aslıyüksek Karagözoğlu, Mehlika, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.197-248, 2021

Bilgi Merkezleri Arasında İş Birliği ve Koordanisyon: Konsorsiyum Çalışmaları

in: Bilgi Merkezlerinde Yönetim II, Yılmaz, Erol; Kanık, Leyla, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.166-205, 2021

Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Yeniden Tasarlanması: Yeni Kütüphane Konsept Tasarımı ile Marmara Üniversitesi Kütüphaneleri ve Değişen Hizmetleri

in: Türkiye’de Kütüphaneler ve Uygulama Örnekleri, Şahin, Sefa, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.42-69, 2020

Öz Çıkarma: Otomatik Metin Özetlemesi

in: Dijital Kütüphaneler Araştırmasının El Kitabı: Tasarım Kurulum Ve Etki, Prof. Dr. Doğan Atılgan, Editor, Hiperakademi, İstanbul, pp.154-163, 2020

COVID-19 (Koronavirus) Salgınında Üniversite Kütüphaneleri ve Kütüphanecilerin Rolü

in: Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi : Informatıon Centers: Health and Disaster Informatıon Management, Kuzucuoğlu, Alpaslan Hamdi Şeşen, Yasin, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.187-221, 2020

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİ: SAĞLIK BAKANLIĞI TWEETLERİ

in: INFORMATION AND RECORDS MANAGEMENT IN HEALTH SCIENCE- SAĞLIKTA BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ, GÜSSÜN GÜNEŞ, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.273-368, 2020

Sağlık İletişimi ve Takip Bilgi Sistemlerinin Periyodik Sağlık Muayeneleri (PSM) Farkındalığına Etkisi ve COVID-19 Salgın Sürecindeki Uygulamalar

in: Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi : Informatıon Centers: Health and Disaster Informatıon Management, Kuzucuoğlu Alpaslan Hamdi Şeşen, Yasin, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.147-186, 2020

I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, 2016

İndeks

in: Nöromuskuloskeletal Muayene ve Değerlendirme, Murat Dalkılınç, Bülent Elbasan, İlkim Çıtak Karakaya, S. Ufuk Yurdalan, Editor, Elsevier&Hiper Tıp, İstanbul, pp.421-447, 2014

Referanslar

in: Tıp Sanatı Tıbbın Hayatımızdaki 2000 Yıldan Daha Eski Serüveni, İhsan Solaroğlu ve diğerleri, Editor, Wellcome Collection&Hiper Kitap, İstanbul, pp.245-256, 2014

Alışılmadık Bir Karakter, Uluslar Arası Bir Kütüphaneci

in: Hilmi Çelik: Bir Ömür Kütüphaneci, Ahmet Karataş, Asuman Akyüz., Editor, Sabancı Üniversitesi TKD Ankara şubesi, Ankara, pp.500-502, 2009

Kütüphane Koruma Sözlüğü

in: Türk kütüphaneciliğnin sessiz adamı Celalettin Kişmir’e armağan, HÜSEYİN TÜRKMEN, Editor, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, pp.162-171, 2006

Kütüphanelerde Koruma Çalışmaları

in: Yazmalara adanmış bir ömür Nimet Bayraktar’a armağan, Hüseyin Türkmen, İrfan Dağdelen, Nergis Ulu, Editor, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınları, İstanbul, pp.54-74, 2006

Kişiselleştirme

in: Pulman İlkeleri El Kitabı: Halk Kütüphaneleri İçin Kılavuz, Selma Alpay Aslan, Editor, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, pp.290-305, 2004

Metrics

Publication

76

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Thesis Advisory

9

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals