Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin parenteral ilaç hazırlama becerilerinin gelişimi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi-HEAD, cilt.13, ss.139-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Profesyonellerinin Hizmet İçi Eğitimi İçin Yeni Bir Yaklaşım Web Tabanlı Uzaktan Eğitim

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt.7, ss.35-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabette Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Online Diyabet Eğitim Programı Örneği

Türkiye Klinikleri Diyabet Hemşireliği Özel Sayısı, cilt.1, ss.24-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefe ve Hemşirelik Etiği

Kilikya Felsefe Dergisi, cilt.1, ss.53-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Çevreye YönelikTutumlarına Etkisi

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMAGELİŞTİRME DERGİSİ, cilt.3, ss.27-38, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düzenli Kısa Mesaj Gönderiminin Erişkin Diyabetlilerde Hipoglisemi ve Hiperglisemi Gelişimi Üzerine Etkisi.

5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 Kasım - 08 Aralık 2019, ss.9

Düzenli Kısa Mesaj Gönderiminin Erişkin Diyabetlilerde Hipoglisemi ve Hiperglisemi Gelişimi Üzerine Etkisi.

5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 Kasım - 08 Aralık 2019, ss.9

SAĞLIK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

1. MESLEKİ EĞİTİM KONGRESİ:SAĞLIK, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2018

Güvenli Parenteral İlaç Uygulama Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği

5.Ulusal 1.UluslararasıHemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Türkiye, 15 Kasım - 17 Ekim 2018

Development of a Web based Type II Diabetes Education Program For Health Professionals A Pilot Study

The 8th International Conference on Advanced Technologies Treatments for Diabetes, Paris, Fransa, 18 - 21 Şubat 2015

Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.160

Kitap & Kitap Bölümleri

intravenöz sıvılar ve hazırlanmaları

yüksekokullar için ilk yardım, Berrak Ç YEĞEN, Editör, YÜCE REKLAM/YAYIM/DAĞITIM, İstanbul, ss.83-87, 2018

Hemşirelik Kuramları ya da Hemşirelik Modelleri

Hemşirelik Kuramları Modelleri ve Uygulama Esasları, , Editör, akademisyen yayın evi, ss.108-134, 2018

intravenöz yol sağlama, venöz kan örneklemesi

yüksekokullar için ilk yardım, Berrak Ç. YEĞEN, Editör, yüce reklam/yayın/dağıtım, İstanbul, ss.83-97, 2018

Hastanın Değerlendirilmesi (Nazogastrik sonda uygulaması, üriner kateter uygulaması)

Yüksekokullar İçin İlkyardım, Berrak Ç. Yeğen, Editör, Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.114-129, 2018