Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2018 SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ /JOURNAL OF HEALTH SCİENCES AND PROFESSİONS

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Temmuz 2014 INTERNATIONAL NURSING REVIEW

    SCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler