Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Analysis of Human Development Index With Cluster Analysis Techniques

Social SciencesResearch Journal, cilt.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Büyük Veri İndirgeme Tekniklerinin Ağ Analizi

20. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020

Commitments Made in the Election Period and Political Moral Hazard

Global Conference on Business and Economics 2019, 30 Ekim - 03 Kasım 2019

Tüketicilerin Çapraz Satın Alma Davranışlarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17 - 21 Ekim 2018

The Examination of Women Education Statistics with Multivariate Statistical Methods

Conference of the International Journal of Arts Sciences, 11 - 15 Şubat 2018

Ülkelerin Eğitim İstatistiklerinin İstatistik Yöntemler İle İncelenmesi

International Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Conference Series, 23 - 24 Eylül 2017

The Analysis of HDI with Cluster Analysis Techniques

New Challenges in Management and Business Conference, 11 Şubat 2017

Effect of Housing on Net Error and Omission: An Application to Turkey Case

The International Institute of Social and Economic Science, 6 - 09 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN İNCELENMESİ

SOSYAL BOYUTLARIYLA SAĞLIK ÇALIŞMALARI, SELAY GİRAY YAKUT, Editör, RATING ACADEMY, ss.9-27, 2020