Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2016 Yüksek Lisans

  Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sermaye Piyasaları Ve Finans (Yl) (Tezli), Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Yüksek Lisans

  Ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeksi Verilerinin Kümeleme Analizi Teknikleri ile İncelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı

 • 2016 Yüksek Lisans

  The effects of housing on net error and omission: An application on Turkey case

  Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sermaye Piyasaları Ve Finans (Yl) (Tezli)