Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Salgını Döneminde Yüksek Lisans Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim

21. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 08 September 2021 Sustainable Development

Büyük Veri İndirgeme Tekniklerinin Ağ Analizi

20. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Commitments Made in the Election Period and Political Moral Hazard

Global Conference on Business and Economics 2019, 30 October - 03 November 2019

Tüketicilerin Çapraz Satın Alma Davranışlarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17 - 21 October 2018

The Examination of Women Education Statistics with Multivariate Statistical Methods

Conference of the International Journal of Arts Sciences, 11 - 15 February 2018 Sustainable Development

Ülkelerin Eğitim İstatistiklerinin İstatistik Yöntemler İle İncelenmesi

International Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Conference Series, 23 - 24 September 2017

The Analysis of HDI with Cluster Analysis Techniques

New Challenges in Management and Business Conference, 11 February 2017

Effect of Housing on Net Error and Omission: An Application to Turkey Case

The International Institute of Social and Economic Science, 6 - 09 October 2015

Books & Book Chapters

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN İNCELENMESİ

in: SOSYAL BOYUTLARIYLA SAĞLIK ÇALIŞMALARI, SELAY GİRAY YAKUT, Editor, RATING ACADEMY, pp.9-27, 2020