General Information

Biography

Doç Dr. Güldem Utkan, Lisan eğitimini  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği bölümünden,  Yüksek Lisans eğitimlerini Lehigh Üniversitesi (A.B.D.), Malzeme Bilim ve Mühendisliği ve Polimer Bilim ve Mühendisliği bölümünlerinden almıştır.  Doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünde 2006 yılında tamamladıktan sonra, 2006-2008 yıllarında  yine aynı bölümde doktora sonrası çalışmalarına devam etmiştir.  2008-2018  yıllarında TÜBİTAK, MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Enzim ve Fermentasyon Teknolojisi Laboratuvarında sırasıyla Araştımacı, Uzman Araştırmacı ve  Başuzman Araştırmacı olarak çalışmıştır. 2018 yılında Doçentlik ünvanını almıştır. Halen, Marmara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünde Doktoralı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma ve ilgi alanları grafen ve türevleri, nanomateryallerin (manyetik, metalik ve polimerik) sentez ve karakterizasyonu, kompozitler, nanopartiküllerin biyoayırma, biyosensör, viral olmayan gen taşınımı, kontrollü ilaç salımı ve tanı kitleri gibi uygulamalarda kullanımlarının araştırılmasını içermektedir.
Institutional Information

Unit
Faculty of Engineering
Department
Chemical Engineering
Program
Department of Process and Reactor Design