Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Batı Klasik Müzik Etkinliklerinde Görgü Kuralları: Alkışlama Kuralı Üzerine Bir Çalışma

The Journal of Academic Social Sciences, vol.7, no.94, pp.41-67, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Müzik Beğenisini Etkileyen Faktörler

Bir Dünya Müzik: Müziğin tüm renkleri TRT Aylık Müzik Dergisi, no.37, pp.14-17, 2018 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Sivas Beydili Köyü Düğün Geleneği

Alevilik Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.14, pp.119-146, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Türk Makam Müziği İçin Max Msp Tabanlı Mikrotonal MIDI Arayüz Tasarımı

The Journal of Academic Social Science, vol.2, no.1, pp.463-472, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Sivas Beydili Köyü İnanç Sistemi İçinde Kadın

İnsanbilim Dergisi, vol.2, no.2, pp.22-43, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Müzikte Önyargı Kontrol Grubuyla Yapılan Çalışma

İTÜ Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.293-300, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Dış Görünüş ve Müzik Beğenisi Arasındaki İlişkinin İnsanlarda Oluşturduğu Önyargı Ön Çalışma

İTÜ Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.203-208, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Müzik Türlerine İdeolojik Yaklaşım 1970 1990 Yılları Arasındaki TRT Sansürü

folklor/edebiyat , vol.16, no.61, pp.169-178, 2010 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Club Kültürü ve İzmir Club Scene

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.24, pp.121-127, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.1, no.1, pp.87-94, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Beğenilen ve Tercih Edilen Müzik Türleri

3. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 October 2018, pp.25-32 Creative Commons License

William Shakespeare-Macbeth ve Giuseppe Verdi-Macbeth Opera

T.C. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı Lisansüstü Etkinliği, İstanbul, Turkey, 16 March 2017

Düğünlerde Müziksel Temsil Sorunu Ankara Örneği

II. Uluslararası Müzik Ve Dans Araştırmaları Sempozyumu “Bellek Ve Kültürel Miras”, Trabzon, Turkey, 18 - 22 October 2016, pp.12-13

Sivas Alibaba Mahallesi Alevilerinde Müzik Pratikleri

3. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.1066-1077 Creative Commons License

Anadolu Düğünlerinde Karşılama Ankara Çankaya Düğünlerinde Bir Alan Araştırması

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.504

Sivas Alibaba Mahallesi Alevilerinde Müzik Pratikleri

3. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri., Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.25-27

Sivas Alibaba Mahallesi Alevilerinde Bağlama Telli Kur an

International Semiotics Conference (ISCCH): Semiotics of Cultural Heritages From Authenticity to Informatics, İstanbul, Turkey, 7 - 10 May 2015, pp.74

Sivas Alibaba Mahallesi Alevileri Cem Dışı Müzik Pratikleri

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GÜSBAG), Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2015, pp.29

Kültürel Kimlik Bağlamında Sivas Beydili Köyü Dini Ritüelinde Müzik

V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu. “Şehir ve Müzik”, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.120-133 Creative Commons License

Kültürel Kimlik Bağlamında Sivas Beydili Köyü Dini Ritüelinde Müzik

5. Hisarlı Ahmet Sempozyumu ”Şehir ve Müzik”, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.27

Sivas Beydili Köyü Düğünlerinde Müzik Pratikleri

I. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GUSBAG), Sivas, Turkey, 12 - 13 May 2014, pp.102

Sivas Beydili Köyü Müzik Pratiklerinde Kadının Rolü

“Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı”, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2014, pp.31

MAX MSP Based Microtonal Midi Interface Design

III. European Conference on Social and Behavioral Science, Sapienza University, Rome, Italy, 6 - 08 February 2014, pp.53

Mikrotonal Perdelerin MIDI ile Seslendirilmesi Bir Max MSP Çalışması

Audio Technologies For Music And Media International Conference (ATMM), Ankara, Turkey, 31 October - 01 November 2013, pp.59-64 Creative Commons License

Mikrotonal Perdelerin MIDI ile Seslendirilmesi: Bir Max/MSP Çalışması

Müzik ve Medya İçin Ses Teknolojileri Uluslararası Kongresi , Ankara, Turkey, 31 October - 01 November 2013, pp.13

Bir Öneri Çalgı Sınıflandırma Modeli

IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, “Müzik Nereye Gidiyor?”, Kütahya, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.86-87

Max Msp Tabanlı Mikrotonal MIDI Arayüz Tasarımı

IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, “Müzik Nereye Gidiyor?”, Kütahya, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.137-138

Hint Çalgılarının Sınıflandırmaları Üzerine Bir Araştırma

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu, “Müzik ve Kültürel Doku”, Trabzon, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.5-6

Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu, “Müzik ve Kültürel Doku”, Trabzon, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.12

Kültürel Kimlik Bağlamında Sivas’taki Türkü Barlar

III. Uluslararası hisarlı Ahmet Sempozyumu ”Müziği Algılamak”, Kütahya, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.795-803 Creative Commons License

Müzikte Önyargı Farklı Müzik Türlerindeki Yorumcu Ve İzlerkitle Özelliklerini Algılamak

III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Müziği Algılamak, Kütahya, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.118

Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler ve Farklılıklar Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki fMRI Çalışmalarına Genel Bakış

II. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Değişen Toplumda Kültürlenme ve Kültürleşme, Kütahya, Turkey, 26 - 28 May 2011, pp.30-31

Müzikte Önyargı Kontrol Grubuyla Yapılan Çalışma

Uluslararası Müzikte Temsil Müziksel Temsil Sempozyumu II, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2010, pp.293-300 Creative Commons License

“Bugün Toplum ve Müzik Tartışması 10” Müzikoloji Platformu

Ulusal Müzik ve Müzikoloji Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 29 May 2010

Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler Bir fMRI Çalışması

38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (38. ICANAS), Ankara, Turkey, 10 - 15 October 2007, vol.2, pp.519-537 Creative Commons License

Müzisyen Beyni Profesyonel Kadın Müzisyenlerle Müzik Eğitimi Almamış Kadınların Müziği Algılayışındaki Farklar Bir fMRI Çalışması

Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım, İzmir, Turkey, 21 - 23 February 2008, pp.73 Creative Commons License

Profesyonel Müzisyenlerde Müzik Algısı Farklılıkları Bir fMRI Çalışması

Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım, İzmir, Turkey, 21 - 23 February 2008, pp.71 Creative Commons License

Cultural Effects on Musical Preferences an fMRI Study

CIM07, The Third Conference on Interdisciplinary Musicology, Tallinn, Estonia, 15 - 19 August 2007, pp.78-79 Creative Commons License

Disiplinlerarası bir Araştırma Alanında Kültürel Sorunlar Müzikoloji Nöroloji ve Radyoloji Ortaklığındaki fMRI Çalışmaları

Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği 1. Çalıştayı: Darboğazlar ve Çözüm Arayışları, İzmir, Turkey, 9 - 11 May 2007, pp.54 Creative Commons License

Club Scene İçinde DJ ve İzmir de Clubbing

Uluslararası Müzikte Temsil ve Müziksel Temsil Kongresi I, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2005, pp.51

Books & Book Chapters

ANKARA ÇANKAYA İLÇESİNDEKİ STANDART DAĞARLI DÜĞÜNLERDE TRİO KARŞILAMA

in: Güzel Sanatlar Eğitimi Çalışmaları-2, Burcu Avcı Akbel, Editor, Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Ankara, pp.135-153, 2021 Creative Commons License

Expert Reports