Düğünlerde Müziksel Temsil Sorunu Ankara Örneği


Kumtepe M. A. , Karşıcı G.

II. Uluslararası Müzik Ve Dans Araştırmaları Sempozyumu “Bellek Ve Kültürel Miras”, Trabzon, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2016, ss.12-13

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.12-13