Club Kültürü ve İzmir Club Scene


Creative Commons License

Karşıcı G.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.24, pp.121-127, 2008 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 24
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.121-127

Abstract

Club kültürünün DJ, mekân, elektronik müzik, clubbing, event (club etkinlikleri) ve jargon gibi temel unsurlar na de inen bu makale 2004 yıllında İzmir'de gerçekleştirilen bir alan araştırmasınd r. Bu çal ma zmir club scene içinde yer alan organizatör, DJ ve clubber larla yap lan görü meler ve zmir de gerçekle tirilen event lerin gözlemlenmesi sonucunda ekillendi. Di er ehirlerle kar la t r ld nda farkl ve sürekli de i en bir yap s olan zmir club scene nin gelece iyle ilgili kesin bir eyler söylemek zor olsa da, clubber lar n bir yere ait olma dürtüsünden dolay ev partilerinin ve yaz aylar nda Çeşme gibi zmir yak n ndaki tatil beldelerinde bu olgunun bir süre daha sürece ini tahmin edilmektedir. Belirli bir gruba ait özel dil biçiminde tan mlayabilece imiz jargon, bu kültürün yap ta lar ndand r. Bu nedenle metinde geçen ngilizce ya da jargon içinde yer alan özel sözcükler elden geldi ince Türkçe ye çevrilse de özgün biçimleri aynen b rak lm t r.