Genel Bilgiler

Biyografi

Marmara  Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1990 yılında birincilikle mezun olduktan sonra, 1991-1993 yılları arasında Bilim İlaç Sanayi A.Ş.’nde Kalite Kontrol laboratuvarında analist olarak çalışmıştır.

 

Prof.Dr. Sevim Rollas danışmanlığında yürütülen “p-Aminobenzoik asit hidrazidinden türeyen bazı hidrazonlar üzerinde çalışmalar” konulu yüksek lisansını 1992 yılında ve  “Sübstitüe arildiazonyum tuzlarının etil asetoasetat’la kenetlenme ürünleri ve bunlardan oluşan 2-pirazolin-5-on türevlerinin sentezi ve spektral verileri” konulu doktora tezini 1997 yılında tamamlamıştır.

 

Doktora tezi 1998 yılında Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülüne layık görülmüş, aynı yıl eğitim-öğretime verdiği hizmetleri ve gösterdiği üstün başarı nedeniyle, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından kendisine Üstün Başarı Ödülü verilmiştir. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 2017 yılı Bilim Ödülüne layık görülmüştür.

 

2003 Yılında doçent, 2009 yılında profesör kadrosuna atanmıştır. 

 

Uluslararası hakemli dergilerde alanında yayımlanan 39 makale (SCI), 7 derleme (SCI), 1 derleme (SCI dışı), 16 yayın (SCI dışı) uluslararası hakemli dergilerde olmak üzere toplam 63 makalesi, bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 85 uluslararası ve 64 ulusal adet bildirisi mevcuttur. Science Citation Index (SCI) tarafından taranan uluslararası dergilerde hakemlikleri ve  dergi yayın kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

 

 

7 Adet Ulusal ve 5 adet uluslararası patent başvuruları bulunmaktadır. Bunlardan “Synthesis of Thiosemicarbazides and Triazoles from derived Etodolac” ve “Etodolac Derivatives as HCV NS5B Polymerase Inhibitors” isimli patentlerin 20 yıl koruma ile tescil hakkını almıştır. Proje ARGE pazarlarına katılımı olan Küçükgüzel iki adet yeni ilaç formulasyonu ile patent başvurusu olmuş, 7 yıl koruma hakkı ile patentlerin tescil hakkını almıştır.

 

Eserlerine alanında toplam 2735 (Web of Science) (56,98 )atıf yapılmış olup, h indeksi 19’dir.  “Biological Activities of Hydrazone Derivatives” başlıklı derlemesi Molecules dergisinde en fazla atıf alan (675) yayındır. Elsevier” veritabanına Göre En Çok Okunan 500 Makale Arasında makaleleri yer almaktadır.

 

 

TÜBİTAK ve BAP birimi tarafından desteklenen çeşitli projelerde yürütücü olarak yer almıştır. 

 

TÜBİTAK-1002, 1003 programları ile, M.Ü. BAP birimi tarafından desteklenen çeşitli projelerde yürütücü olarak yer almıştır.  TÜBİTAK tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açılan “SB0104-Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik Çalışmaları” Çağrı Programında “Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisi ile kabul edilmiştir.

Danışmanlığında yürütülen 6 adet doktora tezi, 6 adet yüksek lisans tezi, 34 adet tezsiz yüksek lisans bitirme projesi tamamlanmış olup, 2 adet doktora tezi, 1 adet yüksek lisans tezi ve 2 adet tezsiz yüksek lisans dönem projesi devam etmektedir. Bitirdiği Doktora öğrencileri çeşitli Üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde ve İlaç endüstrisinde öğretim elemanı ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

 

M.Ü.Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneğinin Kurucu üyesi olan Prof.Dr. Küçükgüzel, bu dernekte yönetim ve denetleme kurulu başkanı ve üyesi olarak da hizmet vermiş, yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde Ahmet Keleşoğlu Bilgisayar Laboratuvarı ve Aktif Eğitim Merkezinin kurulmasını ve Fakültemizde Önlük giydirme Töreninin başlamasını sağlamıştır.

 

Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu başkanlığı, Eğitim-Öğretim Rehberi Komisyon başkanlığı görevlerinde bulunmaktadır. Staj Komisyonu Başkanlığında, Fakültemiz Uygulama Eczanesinin yeniden yapılandırılmasını sağlamıştır. 2009, 2011 ve 2016 Yıllarında Eğitim-Öğretim Rehberini komisyon ile hazırlamıştır. 1.,2.,3.,4. International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutıcal Scıences düzenleme komisyonlarında yer almıştır. Fakültesinde 2016 yılında ilk defa Ulusal Marmara Eczacılık Kongresinin düzenlenmesini, 3.İVEK kongre başkanlığını ve düzenlemesini sağlamıştır.2015, 2016 ve 2017 yıllarında Altın Havan Ödül jürisinde yer almıştır. Fakültesinde Eczacılık İşletmeciliği anabilim dalı kurucu başkanıdır.

 

Eczacılık Fakültesi Pembe Salonunun kongre, seminer, sempozyumlarda kullanılmak üzere, Prof. Mustafa Nevzat Konferans Salonu adı ile yapılandırılmasında görev almıştır. Ayrıca, 2010 Yılında Fakülte Staj komisyonu başkanı iken, Farmasötik Bakım biriminin de bulunduğu Uygulama Eczanesinin yenilenme sürecini de gerçekleştirmiştir.

 

25.11.2008-1 Şubat 2012 yılları arası Dekan Yardımcılığı görevi yapmıştır.

 

2015-2018 Yılları arasında M.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim kurulu Başkanı olarak görev yapacak  olan Prof.Dr. Ş.Güniz Küçükgüzel aynı zamanda M.Ü.Haydarpaşa Yerleşkesi sorumlusudur. Prof.Dr. Ş.Güniz Küçükgüzel, M.Ü.Strateji-Geliştirme ve BAPKO komisyonları üyesidir. Rektörlüğe bağlı, M.Ü.Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİPAM), M.Ü.Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (eskar) ve MİTTO Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. M.Ü.Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevine 02.07.2015 tarihinde vekaleten, 15.07.2015 asaleten atanan Küçükgüzel, 19.07.2016 tarihine kadar Dekanlık görevi yapmıştır.  27.07.2016 Tarihinden beri M.Ü.Eczacılık Fakültesi Vekil Dekanı olduğu göreve 31.07.2017 günü asaleten atanmıştır. M.Ü.Senato ve M.Ü.Yönetim Kurulu üyesidir. Eylül 2015 kurulan Marmara İlaç Formulasyon ve Geliştirme Birimi (MİFGEB) Yönetim kurulu başkanlığı görevini de yapmaktadır. Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Staj Komisyonu başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, MİTTO Birim Koordinatörü görevi de bulunmaktadır.

 

T.C.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu üyesi olarak görev almıştır.

 

Farmasötik Kimya AbD. öğretim üyesi olan öğretim üyemiz, Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel ile evli ve iki kız çocuk annesidir.

 

Araştırma alanları : Heterosiklik model bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması, Hepatit-C , COX-2 enzim inhibitörleri, antitümör model bileşik geliştirme ve apoptoz.

 

 

 

 

Kurum Bilgileri

Birim
Eczacılık Fakültesi
Bölüm
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı