Education Information

Dissertations

  • 2011 Doctorate

    XIX. yüzyıl Karadeniz'inde yeni bir ticari merkez: Samsun

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi (Dr)

  • 2004 Postgraduate

    Reji Şirketi'nin Karadeniz Bölgesindeki Uygulamaları

    Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı