Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Attitudes and knowledge of paediatric dentists’xx on digital radiography and cone beam tomography

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.69, ss.205-210, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Parent's attitudes and knowledge on oral health in a group of individual with Down syndrome in Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.68, sa.9, ss.1368-1372, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Microleakage of Different Adhesive Systems in Primary Molars Prepared by Er: YAG Laser or bur

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.21, sa.2, ss.242-247, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Developmental Defects of the Enamel in a Group of Children

International Dental Journal, cilt.67, ss.88, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The knowledge of digital radiology among Turkish pediatric dental practitioners

International Dental Journal, cilt.67, ss.61-62, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Clinical evaluation of a fissure sealent placed by acid etching and ER YAG laser combined with acid etching

Oral Health & Preventive Dentistry, cilt.15, sa.2, ss.157-162, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of the Bond Strength of Resin Cements Used to Lute Ceramics on Laser Etched Dentin

Photomedicine And Laser Surgery, cilt.32, ss.413-421, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Microleakage of new glass ionomer restorative materials in permanent teeth

European Journal Of Paediatric Dentistry, cilt.15, ss.122-126, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VELİLERİN ‘OKULLARDA FLORÜRLÜ VERNİK UYGULAMASI’ PROGRAMI HAKKINDA TUTUM VE YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.4, ss.556-562, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF Er,Cr:YSGG LASER ON MICROLEAKAGE OF SELF-ETCH ADHESIVE SYSTEM

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.22, sa.2, ss.185-191, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASSESSMENT ATTITUDES OF PARENTS ABOUT APPLICATION OFFLUORIDE VARNISH IN SCHOOL-BASED PROGRAMME

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.29, sa.4, ss.556-562, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral findings of Cerebral palsy with percutaneous endoscopic gastrostomy: a case report

Journal of Disability and Oral Health, cilt.19, ss.134-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mucopolysaccharidoses type IV (Morquio Syndrome): a case report

Journal of Disability and Oral Health, cilt.19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Çağındaki Amatör Sporcularda Beslenme Alışkanlıkları ve Erozyon İlişkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.317-325, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of a complicated crown-root fracture with surgical extrusion:a case report

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assesment of knowledge and attudes of paarents about application of fluoride varnish in school-based programme

Atattürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.2017, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yer değiştiren Labial Frenulum Lazer Destekli Eksizyonu

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, cilt.23, ss.399, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk olguda tedavi edilmemiş kök kırığında gecikmiş tedavi yaklaşımı

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.23, ss.493-498, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk dişhekimliğinde fiberler

istanbul Dişhekimleri Odası Dergi, ss.38-41, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk dişhekimliğinde ozon kullanımı derleme

19 Mayıs Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.35-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUK DİŞKEKİMLİĞİNDE OZON KULLANIMI DERLEME

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, ss.35-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök kanal tedavisinde Er YAG lazerin smear tabakası üzerine etkisi SEM çalışması

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.74-81, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji ve spor içecekleri Diş hekimliği açısından önemi

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.18, ss.22-27, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Revascularization of immature permanent maxillary incisors using platelet-rich-fibrin: report of two cases

International Associationof Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Paediatric Society of Paediatric Dentistry, 12 - 14 Ekim 2018

A comparison of a needle free injection system for local anesthesia versus traditional injection method in the pediatric patient

International Associationof Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Paediatric Society of Paediatric Dentistry, 12 - 14 Ekim 2018

Mucopolysaccharidoses type IV (Morquio syndrome): a case report.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Parent’s attitudes and knowledge on oral health in a group of individual with Down syndrome in Turkey.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018 identifier

Dental treatments under general anaesthesia and sedation among pediatric patients: 1 year records

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31Agu-2Sep 2018,Dubai, UAE, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

The most important materials in preventing occlusal surface caries for special needs children.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018, cilt.19, ss.148

Oral findings of cerebral palsy with percutaneous endoscopic gastrostomy: a case report.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018, cilt.19, ss.134-135

Silver diamine fluoride and glass ionomer sealant use in preventing occlusal surface caries for special needs children.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018, cilt.19, ss.97

Joint vibration analysis for temporomandibular joint disorders of juvenile idiopathic arthritis

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018, cilt.19, ss.128

The effect of needle-free injection system on injection pain in children

14 th European Academy of Paediatric Dentistry Congress, 20 - 23 Haziran 2018

Dental trauma: knowledge and attitude in a group of Turkish primary school teachers.

14th European Academy of Paediatric Dentistry Congress, Lugano,, İsviçre, 20 - 23 Haziran 2018

İmmatür daimi dişlerde kanal tedavisinde yeni bir yaklaşım

Uluslararası Marmara Ünivesitesi Dişhekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Assessment of knowledge and attitudes of parents about application of fluoride varnish in school based programme

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, cilt.28, ss.59

Management of a complicated crown-root fracture with surgical extrusion: a case report

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, cilt.28, ss.128

A new anaesthesia technique in child dentistry.

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, cilt.28

Yer Değiştiren Labial Frenulumun Lazer Destekli Eksiyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Laser assisted frenectomy of displaced labial frenulum

23th TDA International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.399

Çocuk dişhekimliğinde iğnesiz lokal anestezi

23th TDA International Dental Congress, 21 - 24 Eylül 2017

Çocuk Dişhekimliğinde İğnesiz Lokal anestezi

TDB: 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

The knowledge of digital radiology among Turkish pediatric Dental practitioners

105th FDI World Dental Congress, Madrid, İspanya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, cilt.67, ss.61-62

Developmental defects of the enamel in a group of children

105th FDI World Dental Congress, Madrid, İspanya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, cilt.76, ss.88

The Comfort-inTM: Needle free injection system

10th EAPD Interim seminar, TORİNO, İtalya, 20 - 22 Nisan 2017

Delayed replantation of avulsed upper central incisors with open apexes: a four-year follow-up case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress ‘7th Scientific Meeting’, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Evaluation of Special Smiles Screenings In Special Olympics Events 2002- 2015

International Association of Disability and Oral Health, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Nisan 2016

Evaluation Of Special Smiles Screenings In Special Olympics Events 2002 2015 TURKEY

23RD CONGRESS OF IADH(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DISABILITY AND ORAL HEALTH) CHICAGO,2016, 14 - 17 Nisan 2016

Rezin infiltrasyon tekniğinin anterior başlangıç mine çürükleri üzerindeki etkinliğinin değerlendirilmesi 12 aylık takip

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014, ss.168

Dental erosion in patients with Down syndrome

22nd Congress of the International Association for Disability and Oral Health, Berlin, Almanya, 2 - 04 Ekim 2014, cilt.15, ss.103

Dental caries prevalance and enamel hypoplasia in children with chronic kidney disease a pilot study

22nd Congress of the International Association for Disability and Oral Health, Berlin, Almanya, 2 - 04 Ekim 2014

Microleakage of new improved glass ionomer restorative materials in permanent teeth

99th FDI Annual World Dental Congress, MEKSİKO, Meksika, 14 - 17 Eylül 2011, cilt.15, ss.122-126

Microleakage of the new glass ionomers in permanent teeth prepared by Er YAG laser and conventional method

24th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, SEUL, Güney Kore, 12 - 15 Haziran 2013

The Use Of Glass Ionomer Surface Protection Material GC Fuji VII on Permanent Teeth of Special Olympics Athletes

18th Congress of the International Association for Disability and Oral Health, GOTEBORG, İsveç, 23 - 26 Haziran 2006, cilt.1, ss.1-4

Çocuk hastalarda Er Cr YSGG lazer uygulamasının ağrı üzerine olan etkisi

7. Ulusal Türk Pedodonti Derneği Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Mart 2007, cilt.12

Microleakage of self-etch adhesive system in primary molars prepared by Er:YAG laser

11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, Fransa, 24 - 27 Mayıs 2012

Er,Cr:YSGG and Er:YAG Lasers for soft tissue problems in children.

11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, Fransa, 24 - 27 Mayıs 2012

Microleakage of self-etch adhesive system in premolars prepared by Er,Cr:YSGG and bur.

11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, Fransa, 24 - 27 Mayıs 2012

Evaluation of bond strength of ceramics on laser etched dentin

11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, Fransa, 24 - 27 Mayıs 2012

The potential role of casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate in helping to achieve good oral health

19th Congress of the International Association for Disability and Oral Health, Santos, Brezilya, 28 - 31 Ekim 2008, cilt.13, ss.90-94

Mikroleakage of Self-etch Adhesive System in Premolars Prepared by Er,Cr:YSGG and bur

11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 24 Mayıs 2012 - 27 Haziran 2011

Soft tissue application with ozone therapy in children.

23rd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, ATİNA, Yunanistan, 15 - 18 Haziran 2011, cilt.21, ss.84

Ozone application on apthous lesions in peadiatric dentistry

TDA 18th International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2011

Oral health and temporomandibular joint involvement of patient with juvenile idiopathic arthritis

20th Congress of International Association for Disability and Oral Health, Ghent, Belçika, 25 - 29 Ağustos 2010

Low level laser therapy as an alternative treatment of oral mucositis in pediatric oncology patients

5th Congress of the International Society for Oral Laser Applications – SOLA, VİYANA, Avusturya, 22 - 25 Ekim 2009

The Effect Of Low Level Laser Therapy on Pain During Cavity Preparation with Laser in Children

22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Munich, Almanya, 17 - 20 Haziran 2009, cilt.12, ss.93-95

The effect of Er,Cr:YSGG laser therapy on pain in pediatric dental patients

4th Congress of the International Society for Oral Laser Applications SOLA, Bruges, Belçika, 16 - 19 Mayıs 2007

Enerji ve spor içecekleri Dental erozyon ile ilişkisi

Türk Pedodonti Derneği 7. Ulusal Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2004

Enerji ve spor içecekleri: dişhekimliği açısından önemi

Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2004