Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Boşanmadan Sonra Birlikte (Ortak) Velayete İlişkin Güncel Gelişmeler

Bursa Barosu Dergisi, cilt.45, sa.114, ss.59-68, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Velayetin Kullanılması Kendisine Bırakılmayan Tarafın Çocuğu Ziyaret Hakkı

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.259-284, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Manevi Tazminatta Kusurun ve Zararın İşlevi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.647-668, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesinin Ardından Yargıtay'ın Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat Talebine İlişkin Uygulaması

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.1087-1117, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Causes and Consequences of Divorce

AMERICAN RESEARCH THOUGHTS, ss.1233-1249, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.217-248, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Babalık Karinesi

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Yapımcının Sorumluluğu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.303-340, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Mallarının Satımı Sözleşmesi ve Bu Mallara İlişkin Olarak Verilen Garantiler Hakkında Yönerge

Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu'na Armağan, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müteselsil Kefalet ve Müteselsil Borçluluk Kavramlarının Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.629-644, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alt Vekalet

Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Anısına Armağan, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hastanın Temsilinde Yeni Yaklaşımlar

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017

Boşanmada Birlikte Velayet

Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 Şubat 2020

Birlikte Velayette Güncel Gelişmeler

Aile Hukukunda Güncel Meseleler Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2019, ss.7-8

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Yönelik Manevi Tazminat Talebine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.35-63

Velayetin Kullanılması Kendisine Bırakılmayan Tarafın Çocuğu Ziyaret Hakkı

İzmir Medeni Hukuk Günleri – II, Aile Hukuku Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018, ss.47-50

TMK ve TBK da yasal gelişmeler

Yasal Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2015

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Beden Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Manevi Tazminat Talebi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2011, ss.141-161

Yapımcının Sorumluluğu

Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2007

Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Satım Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Boşanmadan Sonra Birlikte Velayet

Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması, Aslı Makaracı Başak,Seda Öktem Çevik,Gülen Sinem Tek, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.161-182, 2021

Medeni Hukuk

Legal Yayınevi, 2020

Medeni Hukuk

Legal Yayınları, İstanbul, 2018

Medeni Hukuk

Legal Yayınları, İstanbul, 2016

Medeni Hukuk

Legal Yayınları, İstanbul, 2014

Babalık Karinesi

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan I. Cilt, Ömer Teoman, Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.685-698, 2009

Medeni Hukuk Medeni Hukuka Giriş Kişiler Hukuku Aile Hukuku

Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, 2007

Tüketim Mallarının Satımı Sözleşmesi ve Bu Mallara İlişkin Olarak Verilen Garantiler Hakkında Yönerge

Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Özer Seliçi,Hüseyin Hatemi,Rona Serozan,Hasan Erman,Abdülkadir Arpacı,Baki İlkay Engin, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.419-434, 2004

Gen Teknolojisinin Türk Sorumluluk Hukuku Normları Yönünden İrdelenmesi

Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan Cilt I, H. Fehim Üçışık,Abdullah Dinçkol,Nurşen Caniklioğlu,Talat Canbolat,M. Erdem Özdemir,Arzu Arslan,Saim Ocak, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.543-566, 2001

Alt Vekalet

Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, İsmail Esin, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.259-269, 1999