Genel Bilgiler

Biyografi

    1987 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Prof. Dr. Fulya ERLÜLE, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olarak lisans öğrenimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans öğrenimini “Gen Teknolojisinden Doğan Hukuki Sorunlar” isimli yüksek lisans tezini savunarak 1995 yılında tamamlayan ERLÜLE, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’ndaki doktora öğrenimini 2002 yılında, “Avrupa Topluluğu Konsey Yönergesi Çerçevesinde Yapımcının Sorumluluğu” isimli doktora tezini savunarak tamamlamış ve Doktor unvanını almıştır. 2012 yılında “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat” isimli doçentlik teziyle Doçent unvanını alan ERLÜLE, 2019 yılında “İsviçre Medeni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Işığında Boşanmada Birlikte Velayet” isimli profesörlük takdim teziyle Profesör unvanını almıştır.

    1992 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmekte olan ERLÜLE, 2006-2008, 2013-2014 ve 2015-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. ERLÜLE, 2014 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda müdür olarak görev yapmaktadır.

    ERLÜLE’nin tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış “Medeni Hukuk (Medeni Hukuka Giriş-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku)”, “Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat”, “Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku” ve “İsviçre Medeni Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Işığında Boşanmada Birlikte Velayet” isimli dört adet kitabı ve ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri mevcuttur. ERLÜLE, çok iyi derecede Almanca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı
Medeni Hukuk Anabilim Dalı