Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2017 Amerikan Marketing Science World Conference 2018

    Bildiri (Tam Metin)

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

  • 2008 - 2008Erasmus Programı, Eğitim Alma

    Westfaelische Wilhelms-Universitaet Münster, Almanya