Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Sürecinde Dijital Yayıncılığın Dönüşümü: Clubhouse Örneği

8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2021, pp.87-88