Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnsani Gelişme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin Panel Regraesyon Analizi İle İncelenmesi

Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, vol.8, pp.1-21, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kalkınma ve Eğitimin Ekonomik Boyutu Türkiye de İşsizlik ve Eğitim Harcamaları Arasındaki İlişkinin Kantil Regresyon Yöntemi İle Analizi

Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, vol.2, pp.34-54, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Uluslararası Ticaret Teorleri ve Paul R Krugman ın Katkıları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Öneri Dergisi, vol.9, pp.199-206, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsani Yoksullukla Mücadelede Proje Örneği Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.8, pp.239-248, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.1-20, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kalkınma Sorunu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Değieşn İşlevi

Sivil Toplum Dergisi, vol.3, pp.25-35, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Neoliberal Yaklaşım ve Yönetişim Kavramı

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.201-216, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşme Olgusu ve STK lar

Üniversite ve Toplum-Bilim,Eğitim ve Düşünce Dergisi, vol.5, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

in: Farklı Perspektiflerden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Burcu Yavuz Tiftikçigil, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.171-199, 2021

Kalkınma ve Sivil Toplum

in: Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Ahmet Faruk Aysan,Devrim Dumludağ, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.147-170, 2014

Küresel Sivil Toplumun Temsilcileri: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

in: Küreselleşme Üzerine Notlar, Oğuz Kaymakçı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.593, 2007