Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 2003 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme (Dr), Türkiye

 • 1991 - 1993 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve İşlevi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme (Dr)

 • 1993 Yüksek Lisans

  Keynesyen Döviz Kuru Modeli ve Türkiye Örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalkınma İktisadı Ve İktisadi Büyüme (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce