Kalkınmanın Sürdürülebilirliği ve Toplumsal Barış İçin İstihdam ve Mesleki Eğitimin Önemi Üzerine Bir Proje Çalışması


YÜKSEL E.

5 th International NGO's Conference, 24 - 26 Ekim 2008