Arş.Gör.

ENDER ERSİN AVCI


Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türkiye

2014 - 2017

2014 - 2017

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli), Türkiye

2009 - 2014

2009 - 2014

Lisans

Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Sağlıklı Erkeklerde Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2017 - 2018

2017 - 2018

Araştırma Görevlisi

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Elit Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularında Spor Yaralanmaları ve Yaralanmanın Bölgesel Dağılımı

Timurtaş E. , Avcı E. E. , Demirbüken İ. , Polat M. G.

Journal of Health Sciences and Management, cilt.2021, sa.1, ss.45-53, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2021

2021

Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Robot Destekli Üst Ekstremite Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Akgün İ. , Avcı E. E. , Timurtaş E. , Demirbüken İ. , Polat M. G.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.167-170, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Evaluation the Relationship between Body Mass Index and Kinesiology Band Application to Acute Grip Strength on Healthy Men

Avci E. E. , Altindag O.

EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, cilt.24, sa.1, ss.5-11, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Kadınlarda Üriner İnkontinans Ve Kegel Egzersizi

Kaplan E., Avcı E. E.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.76

2018

2018

Meme Kanseri Ameliyatından Sonra Lenf Ödemin Önlenmesi Ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım

Kaplan E., Avcı E. E.

III. Uluslarası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.3754-3759

2018

2018

Çağın Hastalığı: Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kaplan E., Avcı E. E.

III.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimleri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.3748-3753

2018

2018

Effects of Different Exercise Applications on Femoral Cartilage Thickness Ultrasonography in Knee Osteoarthritis

Bahşi A., Avcı E. E. , Altındağ Ö.

1. International Congress on Physiotechnotherapy (ICPTT), Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.5


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1