Elit Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularında Spor Yaralanmaları ve Yaralanmanın Bölgesel Dağılımı


Creative Commons License

Timurtaş E. , Avcı E. E. , Demirbüken İ. , Polat M. G.

Journal of Health Sciences and Management, vol.2021, no.1, pp.45-53, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Journal of Health Sciences and Management
  • Page Numbers: pp.45-53

Abstract

Amaç: Araştırma Elit Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol oyuncularında görünen spor kaynaklı

yaralanmaları ve bölgesel dağılımını araştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Araştırma 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ve Bağcılar Belediyesi TS Basketbol

takımları lisanslı sporcularının katılımıyla gerçekleştirildi. Uzman görüşü ve literatür taraması ile

araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan anket ile katılımcıların son bir yıldaki demografik bilgileri,

antrenman süreleri, rutin sağlık kontrolü sıklıkları, spor kaynaklı yaralanma sayıları, yaralanmaların

bölgesel dağılımı, yaralanma tipleri, sağlık kuruluşunda tedavi gerektiren yaralanma sayısı,

yaralanmanın gerçekleştiği sezon dilimi, solunum problemi öyküleri yüz yüze görüşme yöntemi ile

sorgulandı.

Bulgular: Son bir yıl içerisinde araştırmaya katılan sporcuların %95’nin spor yaralanması yaşadığı ve

bu yaralanmaların %83,9’unun üst ekstremite yaralaması olduğu tespit edildi. Yaralanmalarının

%62,9’unun antrenman sırasında gerçekleştiği ve yaralanmaların yaklaşık yarısı için sağlık

kuruluşunda tedaviye gereksinim duyulduğu kaydedildi. Yaygın görülen yaralanma tiplerinin sırasıyla

akut (%72,6) ve overuse (%27,4) tipi yaralanmalar olduğu belirlendi. Spor yaralanmalarının sırasıyla en

çok sezonun ilk yarısında (%50), sezonun ikinci yarısında (%35,8), sezon öncesinde (%7,1) ve sezon

sonrasında (%7,1) yaşandığı kaydedildi.

Sonuç: Elit TS basketbol oyuncularında spora bağlı yaralanmaların oldukça yüksek oranlarda

görülmesi dikkat çekicidir. Bu yaralanmaların en sık üst ekstremitede gerçekleşmesi, akut tip

yaralanmalar olması ve çoğunlukla antrenman sırasında gerçekleşmesi çalışmanın önemli çıktılardır.

Bu bağlamda araştırma sonuçlarımız, bu popülasyon için yaralanmadan koruyucu stratejiler

geliştirirken göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tekerlekli Sandalye Basketbol, Spor Yaralanmaları, Engelli Sporcular