Prof.

ERDOĞAN BAŞ


Faculty of Theology

Basic Islamic Sciences

Department of Reading Qur'an and Qur'anic Recitation

Biography

Ordu’nun Akkuş ilçesinde doğdu (1965). İlkokulu köyünde okudu. Rize’de hafızlık yaptı, hafızlık eğitimiyle birlikte Arapça dersleri aldı. Rize İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu (1987). Bir yıl imam-hatip olarak görev yaptı (1987-1988). Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1992). Üniversite eğitiminin yanında medrese usulü Arapça dersleri aldı. Azerbaycan’da bir yıl eğitim öğretim faaliyetinde bulundu (1992-1993). Marmara Üniversitesi’nde Tefsir alanında yüksek lisans (1995) ve doktora (2000) yaptı. Yedi sene kadar (2000-2007) İlmi Araştırmalar Merkezinde (İLAM) hocalık ve idarecilik yaptı. Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı (2007); aynı fakültede 2011 yılında yardımcı doçent, 2013’te doçent, 2019’da profesör oldu. Kıraat-i aşere eğitimi aldı. Bir yıl Azerbaycan’da Bakü Devlet Ü. İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yaptı (2014-2015). Bir dönem Yakın Doğu Ü. İlahiyat Fakültesi’nde ders verdi (2016). Halen Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Education Information

1995 - 2000

1995 - 2000

Doctorate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Tefsir (Dr), Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Tefsir (Yl) (Tezli), Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

Kur’an Üslübünda Lafzi Tekrarlar

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr)

1995

1995

Postgraduate

Hucurat Suresi Tefsiri ve İnananlar Arası Beşeri Münasebetler

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Quranic Commentary

Academic Titles / Tasks

2007 - Continues

2007 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty of Theology

Managerial Experience

2014 - 2015

2014 - 2015

Vice Dean

Bakü Devlet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kur'an Okuma ve Tecvid

Articles Published in Other Journals

2008

2008

Mustafa İslamoğlu’nun ‘Hayat Kitabı Kur’an’ Adlı Eserinde Rasyonel Yorum.

BAŞ E.

Usul, no.10, pp.77-106, 2008 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Kur’an’ı Anlama Dereceleri ve Takva

BAŞ E.

Tasavvuf, no.9, pp.187-207, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2013

2013

Ahmed Davudoğlu’nun Meal Dışında Kur’an Çalışmaları

BAŞ E.

İslam Alimi Ahmet Davudoğlu Uluslararası Sempozyumu, Şumnu, Bulgaria, 9 - 10 November 2013, pp.117-129

2016

2016

Akademik Tefsir Araştırmalarına Hazırlık Olması Bakımından Lisans Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

BAŞ E.

XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı, Ankara, Turkey, 27 May - 29 June 2016

2015

2015

Kur’an’ı Okuma ve Anlamada Farklı Bir Sima Hz. Ömer

BAŞ E.

Kur’an ve Sahabe Sempozyumu, Sivas, Turkey, 22 - 23 May 2015, pp.313-327

2012

2012

Tecvid İlmi Ortaya Çıkışı ve Gelişimi (Müzakere)

BAŞ E.

Uluslararası Kıraat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2012, pp.387-395

2015

2015

Kur’an-Teknoloji İlişkisi, International Symposium Science and Technology in Islamic Civilizsation.

BAŞ E.

International Symposium Science and Technology in Islamic Civilizsation, Baku, Azerbaijan, 20 - 21 February 2015

2009

2009

Prevalence and Genotype Identification of HPV Infection in a Population of Turkish Women

EREN F. , Erenus M., BAŞ E. , Ahiskali R., Yoldemir T.

98th Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology, Massachusetts, United States Of America, 7 - 13 March 2009, vol.89 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

2012

2012

Ahfeş ve Kıraatler

BAŞ E.

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2012

2007

2007

Eşsiz Mucize Kur’an

BAŞ E.

Erkam Yayınları, İstanbul, 2007

2003

2003

Kur’an’ın Üslûbu ve Tekrarlar

BAŞ E.

Pınar Yayınları, İstanbul, 2003

2002

2002

İbrahim Düsûki’den Öğütler

BAŞ E.

Erkam Yayınları, İstanbul, 2002

1998

1998

Müminler Arası Beşeri Münasebetler

BAŞ E.

Erkam Yayınları, İstanbul, 1998