Beyzavi Tefsiri'nin İsrailiyyat açısından incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: MÜSLÜM YILDIRIM

Danışman: ERDOĞAN BAŞ