Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dijital Ortamda Marka İmaj Transferi Ve İtibar Göstergeleri: Rolex-Roger Federer Örneği

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), cilt.6, sa.2, ss.597-625, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ BİR AKTİVİZM: EĞLENCELİ DİRENİŞ

HERKESE BİLİM TEKNOLOJİ, sa.227, ss.17, 2020 (Hakemsiz Dergi)

POSTMODERN TÜKETİME POSTMODERN BİR YANIT: PAYLAŞIM EKONOMİSİ

Asya Studies, cilt.4, sa.12, ss.128-141, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.137-158, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tüketim Kavramını Dönüştüren Salgın: Covıd-19 Günlerinde Pandemik Tüketime Bakış

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2020

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Göstergesi Kuramına Göre Üniversitesi Öğrencilerinin Motivasyon Kaynaklarının İncelenmesi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, cilt.3, ss.174-189

KENTLERİN YENİ NESİL ÇARŞILARI: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DÜĞÜMLER VE ÇÖZÜMLER ULUSAL LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONFERASI VE SERGİSİ, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Medyada Duygu Analizi Üzerine Bir Değerlendirme: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri Doktora Tezleri İncelemesi

İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeri II: Dijital Çağda Medya, Pembecioğlu Nilüfer, Sezer Nilüfer, Gündüz Uğur, Çomak Akgün Nebahat, Editör, Eğtim Yayınevi, Ankara, ss.79-97, 2020

ANI YAKALAYAN POSTMODERN PAZARLAMA ÖRNEĞİ: GERÇEK ZAMANLI PAZARLAMA

POSTMODERNİZMİN İZ DÜŞÜMLERİ, VOLKAN EKİN, Editör, KRITER YAYINEVİ, İstanbul, ss.193-206, 2020

Reklam Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul, 2018