Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, ss.185-202, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sendikal Nedene Dayanan İşe İade Davalarında Kanun Yolu

Sicil İş Hukuku Dergisi, ss.32-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aynı İşveren Yanındaki Aralıklı Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Hakkı

SiciL İş Hukuku Dergisi, ss.90-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benefiting From Collective Labour Agreement By Paying Solidarity Due

PressAcademia Journal of Business Economics and Finance, cilt.7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The provisions of collective bargaining agreement applied to all the employees

Pressacademia, cilt.3, ss.576-581, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.74, ss.1133-1162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanatçıların Sosyal Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.72, ss.637-664, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçüklerin Çalışmasına İlişkin Yasak ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halinde İş Sözleşmesinin Geçersizliği Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6356 sayılı Kanunda Sendikal Güvenceler

Çalışma ve Toplum, ss.173-215, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaş Dışı Emeklilik Koşullarını Tamamlayarak İş Sözleşmesini Feshedenlerin Yeniden Çalışma Hakkı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni İş Arama İzninin Süresi ve İspatı

Sicil İş Hukuku Dergisi, ss.102-111, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Doğum Borçlanması

Legal İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, ss.501-524, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyerini Devralan İşverenin İş Sözleşmesi Devirden Önce Sona Eren İşçilerin Alacaklarından Sorumlu Olup Omadığı

Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan, cilt.1, ss.599-623, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyeri Devri Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk

Çalışma ve Toplum, ss.131-161, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 ve 5073 Sayılı Kanunlar İle Yapılan Değişiklikler

Legal İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, ss.433-473, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güncel Gelişmeler Işığında Sendikal Güvenceler ve Uygulama Sorunları

Türk Hukukunda Sendikal Haklar, Ankara, Türkiye, 14 Ocak 2019, ss.35-61

Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi

Galatasaray Üniversitesi İB İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 21. Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 03 Haziran 2016, ss.53-102

Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay ın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtay'ın İş Hukukuna İlişkin 2014 Yılı Kararlarının Değrlendirilmesi, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2015

İş Sözleşmesinin Devri

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Türkiye, 27 Mart 2014

Sendika Yöneticileri İle İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi ve Uygulama Sorunları

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Barosu "İş Hukukunda Güncel Sorunlar (4)" semineri, Türkiye, 22 Şubat 2014

İş Güvencesi Sistemine Eleştirel Bakış

İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2011, ss.92-136

İşyerinin Devri Halinde İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyum, Türkiye, 04 Nisan 2009, ss.169226

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Savaş Taşkent’e Armağan

6356 Sayılı Kanun m. 24 Anlamında Amatör Yönetici Kavramı, Kübra Doğan Yenisey, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.753-780, 2019

Prof. Dr. Turhan Esener 2. İş Hukuku Uluslararası Kongresi

İş Güvencesinin Kapsamı, Ender Demir/Beste Gemici Filiz, Editör, Seçkin, ss.33-66, 2017

Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014