Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, pp.185-202, 2019 (Other Refereed National Journals)

6356 Sayılı Kanun m. 24 Anlamında Amatör Yönetici Kavramı

Prof. Dr. Savaş Taşkente Armağan, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sendikal Nedene Dayanan İşe İade Davalarında Kanun Yolu

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.32-61, 2019 (Other Refereed National Journals)

Aynı İşveren Yanındaki Aralıklı Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Hakkı

SiciL İş Hukuku Dergisi, pp.90-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

The provisions of collective bargaining agreement applied to all the employees

Pressacademia, vol.3, pp.576-581, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, pp.1133-1162, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Fevzi Şahlanan'a Armağan, pp.1133-1162, 2016 (Other Refereed National Journals)

Küçüklerin Çalışmasına İlişkin Yasak ve Sınırlamalar ile Bunlara Aykırılık Halinde İş Sözleşmesinin Geçersizliği Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.1, pp.355-410, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sanatçıların Sosyal Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.72, pp.637-664, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yaş Dışı Emeklilik Koşullarını Tamamlayarak İş Sözleşmesini Feshedenlerin Yeniden Çalışma Hakkı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.38, 2013 (Other Refereed National Journals)

6356 sayılı Kanunda Sendikal Güvenceler

Çalışma ve Toplum, no.38, pp.173-215, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yeni İş Arama İzninin Süresi ve İspatı

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.20, pp.102-111, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Doğum Borçlanması

Legal İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.26, pp.501-524, 2010 (Other Refereed National Journals)

İşyeri Devri Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk

Çalışma ve Toplum, no.20, pp.131-161, 2009 (Other Refereed National Journals)

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 ve 5073 Sayılı Kanunlar İle Yapılan Değişiklikler

Legal İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.2, pp.433-473, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş Güvencesinden Yararlanmaya İlişkin Uygulama Sorunları

Çimento Sektörü İş Hukuku Buluşmaları-1, Turkey, 12 July 2019

Ebeveynin Kısmi Süreli Çalışmaya Geçiş Hakkı

İş Hukukunda Güncel Konular, Turkey, 29 March 2018 - 29 March 2019

Güncel Gelişmeler Işığında Sendikal Güvenceler ve Uygulama Sorunları

Türk Hukukunda Sendikal Haklar, Ankara, Turkey, 14 January 2019, pp.35-61

Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi

Galatasaray Üniversitesi İB İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 21. Toplantısı, İstanbul, Turkey, 03 June 2016, pp.53-102 Sustainable Development

Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Karşı Edim

Prof. Dr. Turhan Esener 3. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Turkey, 19 - 20 April 2018

Doğum Nedeniyle Yarı Zamanlı ve Kısmi Süreli Çalışma

Yasal Gelişmeler Kongresi, Turkey, 28 - 30 March 2018

İş Güvencesinin Kapsamı

Prof. Dr. Turhan Esener 2. Is Hukuku Uluslararası Kongresi, Turkey, 28 - 29 April 2016

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra İş Güvencesi Kapsamı Dışında Kalanların Sendikal Feshe Karsı Korunması

Emeğin Hukuku Kurultayı 2. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Turkey, 27 May 2016

Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay ın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtay'ın İş Hukukuna İlişkin 2014 Yılı Kararlarının Değrlendirilmesi, Turkey, 20 - 21 November 2015

İş Sözleşmesinin Devri

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Turkey, 27 March 2014

Sendika Yöneticileri İle İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi ve Uygulama Sorunları

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Barosu "İş Hukukunda Güncel Sorunlar (4)" semineri, Turkey, 22 February 2014 Sustainable Development

Havacılık ve İş Hukuku İlişkisi

Özyeğin Üniversitesi “Havacılık Hukuku ve Sektörel Sorunlar Semineri”, Turkey, 9 - 10 March 2013 Sustainable Development

Sendikal Güvenceler

İstanbul Barosu “Toplu İş Hukukunda Değişim mi? 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” Semineri, Turkey, 09 March 2013

Sözleşmeler

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turkey, 8 May - 08 March 2013

Özel Sektörde İş Sözleşmeleri

Marmara Üniversitesi Fizyoterapi Öğrencileri Platformu 2012 Ulusal Kongresi, Turkey, 04 May 2012 - 05 March 2013

İş Güvencesi Sistemine Eleştirel Bakış

İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri, İstanbul, Turkey, 3 - 04 June 2011, pp.92-136

İşyerinin Devri Halinde İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyum, Turkey, 04 April 2009, pp.169226

Books & Book Chapters

Sosyal Sigorta Primlerinde Zamanaşımı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

6356 Sayılı Kanun m. 24 Anlamında Amatör Yönetici Kavramı

in: Prof. Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, Kübra Doğan Yenisey, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.753-780, 2019

İş Güvencesinin Kapsamı

in: Prof. Dr. Turhan Esener 2. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Ender Demir/Beste Gemici Filiz, Editor, Seçkin, pp.33-66, 2017 Sustainable Development

Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014