Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.8, ss.21-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1800’LERİN KÜRESEL KRİZLERİ , BÜYÜK DEPRESYON VE 2008 KRİZİ

GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.72-90, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milenyum Çağının Enerji Problemi : Elektrik Sektörü Çatışmaları

MARMARA İ.İ.B.F DERGİSİ, cilt.13, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA KRİZ EKONOMİSİ OLABİLİR Mİ ?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.11, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA BİRLİĞİ DOĞU SINIRLARI GELİŞİMİNE ANALİTİK BAKIŞ

İKTİSAT DERGİSİ, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA HEGEMONİK GÜÇ ARAYIŞLARI : KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESELLEŞME : İKTİSADİ YÖNELİMLER VE SOSYOPOLİTİK KARŞITLIKLAR, ALKAN SOYAK, Editör, OM EKONOMİ POLİTİK, İstanbul, ss.100-154, 2002