Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2004 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 1998 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1990 - 1994 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Parasal büyüklükleri belirleme ölçütlerinin izlenmesi: Avrupa Merkez Bankaları sistemi (ESCB) ve T.C. Merkez Bankası uygulamalarının analizi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 1998 Yüksek Lisans

  Türkiye iç borçlanmasının Avrupa, Almanya iç borçlanma politikalarıyla karşılaştırılması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı